Posturi vacante

BC"COMERTBANK"S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md sau la numărul de fax 022 839-840

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783.

SEF SERVICIUL SECURITATEA INFORMAȚIEI

Obiectivul scopul postului:

 • Coordonează procesul de management al securităţii informaţiei la nivel de bancă.
 • Colaborează cu DTI pentru atingerea obiectivului de implementare a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei al Băncii.
 • Realizează activităţile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activităţii entităților funcționale si unităților teritoriale in ceea ce priveşte securitatea informaţională.
 • Coordonează activitatea de securitate informaţională în conformitate cu normele interne şi alte decizii ale organelor de conducere ale Băncii.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă: minim 3 ani în sistemul bancar; minim 5 ani în IT Security;
 • Gândire analitică şi de sinteză

SEF SERVICIUL GESTIUNE RISCURI

Obiectivul scopul postului:

 • Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor inerente activităţii Băncii, în vederea optimizării relaţiei risc/profit şi minimizarea riscurilor aferente activităţilor financiare desfăşurate de către Bancă.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare economice.
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar.
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi preferabil unei limbi străine.
 • Vechimea în muncă – 3- 5 ani în sistemul bancar.
 • Cunoaşterea calculatorului, în special pachetului MS Office.
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Capacităţi de organizator şi conducător.
 • Reputaţie civilă şi integritate moral – psihologic

Ofițer de Securitate a Informației

Cerințe:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe privind gestiunea drepturilor de utilizator în cadrul aplicațiilor bancare /
 • Sistemelor de Operare MS Windows / serviciilor MS Active Directory);
 • Cunoștințe asamblare / diagnostic hardware : PC/ Servere, echipamente de rețea.
 • Vechime în muncă: minim 2 ani în sistemul bancar; minim 1 an  în IT Security;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză; 

Vor constitui un avantaj:

 • Certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele)
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor de Operare Microsoft (Windows Server / Active Directory), a echipamentelor de rețea Cisco (certificările Cisco / Microsoft / altele).
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor Video / alarme / antiincendiu.

Obligaţiuni:

 • Dezvoltă politici şi proceduri referitor la securitatea informaţională.
 • Dezvoltă / Menţine Planul de continuitate a afacerii și execută testări periodice a acestuia.
 • Execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informaţiei şi planuri de tratare a acestora.
 • Monitorizează evenimentele de securitate aferente acţiunilor utilizatorilor autorizaţi.
 • Monitorizează evenimentele de securitate înregistrare în Sistemul de log-uri furnizate de sistemele informaţionale / sistemele de operare / elementelor active de reţea și evenimentele de securitate furnizate de aplicațiile de Antivirus/ Data Loss Prevention
 • Urmăreşte controlul clasificării informaţiei şi corespunderii politicilor şi normelor de securitate;
 • Implementeză politici de securitate a datelor cu caracter personal (DCP), în conformitate cu actele normative interne şi actele legislative.

Specialist în domeniul TI al Secţiei audit intern

Obiectivul postului:

 • Asigurarea respectării politicilor şi procedurilor interne ale Băncii în domeniul T.I.
 • Evaluarea calităţii politicilor şi procedurilor interne în domeniul T.I., inclusiv de control astfel încât acestea să fie suficiente şi adecvate activităţii desfăşurate.
 • Îmbunătăţirea proceselor de management al riscurilor, de control şi de conducere a activităţii băncii în domeniul T.I.
 • Participarea în cadrul tuturor controalelor efectuate de auditul intern

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul T.I.
 • Cunoștințe în domeniul T.I. și abilități de autoinstruire și acumulare de cunoștințe noi
 • Cunoaşterea standardului de securitate ISO
 • Cunoștințe de securitate informațională, inclusiv sistemul de clasificare a informației
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar, precum și reglementările BNM în domeniul securității informaționale
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi preferabil unei limbi străine.
 • Vechimea în muncă - minim 3 ani în sistemul bancar în domeniul T.I.
 • Cunoaşterea calculatorului.
 • Gândire analitică şi de sinteză, capacitate de relevare și intuiție
 • Disponibilitate față de schimbări și activități noi

BC COMERTBANK S.A. INVITA ABSOLVENTI AI COLEGIILOR LA STAGIERE PENTRU FUNCTIA DE CONTROLOR CASIER

Cerințe față de candidat:

 • Studii medii de specialitate economice
 • Lipsa antecedentelor penale
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, preferabil şi a limbilor rusă
 • Ţinută impecabilă
 • Reputaţie civică şi integritate moral - psihologică
 • Dorinta de a activa in sisitemul bancar.

Controlor - casier superior

Obiectivul postului:

 • Organizarea operaţiunilor de casă aferente activităţilor operaţionale de încasări şi plăţi în lei şi valută străină, de verificare, triere şi ambalare a numerarului, activităţi de schimb valutar

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare sau medii de specialitate economice;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Vechimea în muncă este neobligatorie;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar bancar şi al evidenţei contabile în vigoare, în special care reglementează organizarea activităţii caselor operaţionale şi a punctelor de schimb valutar, contabilizarea operaţiunilor de casă, utilizarea documentelor contabile şi de casă, operaţiuni cu numerarul;
 • Cunoaşterea modului şi normelor de documentare a operaţiunilor de casă;
 • Cunoaşterea modului de exploatare a maşinilor de casă şi control (în continuare MCC) şi de utilizare a acestora la înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar
 • Cunoaşterea modului de exploatare a maşinilor de casă şi control şi de utilizare a acestora la înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar;
 • Conoasterea procesului de eliberare si primire a transferururilor international (Western Union, Money Gram, Anelik, Ria, Unistream)
 • Cunoaşterea calculatorului;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, la un nivel avansat a l.ruse.

Economist in sectia analiza economica si monotorizarea portofoliului de produse.

Obiectivul postului:

 • Organizarea lucrului privind monitorizarea portofoliului de produse oferite şi desfăşurarea activităţii de analiză independentă a stării financiare a activităţii economice a clienţilor. Prezentarea dosarelor creditare la şedinţele Subcomitetului/Comitetului de Creditare.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic
 • Cunoaşterea limbii române, ruse
 • Cunoaşterea calculatorului
 • Capacităţi analitice şi de previziune
 • Capacitatea de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare
 • Cunoaşterea produselor bancare
 • Experienţă minimum 1 an în –sistemul bancar

Inginer programator

Cerințe față de candidat:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe şi experienţă la implementarea şi întreţinerea sistemelor operaţionale Windows şi a mijloacelor aplicative;
 • experienţa în implementarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile a Sistemelor de Deservire Bancară la Distanță (SDBD) şi acordarea suportului tehnic necesar utilizatorilor (clienților băncii) acestor sisteme;
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server;
 • abilitate de autoinstruire, acumulare a cunoștinţelor noi şi a le transmite utilizatorilor;
 • abilitatea de a lucra independent, cât şi în echipă şi în regim intensiv de lucru;
 • abilitatea de comunicare cu utilizatorii;
 • rezistenţă la stres;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat si rusă, cunoaşterea limbii engleză la nivel tehnic;
 • experiența de lucru în sistemul bancar va fi un avantaj;

Economist – Serviciul evaluarea şi realizarea gajului

Obiectivul postului:

 • • Organizarea lucrului privind gestionarea şi analiza activităţii de evaluare, monitorizare, eliberare şi realizare a gajului în Bancă.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse;
 • Cunoaşterea utilizării programelor PC;
 • Capacităţi analitice şi de previziune;
 • Capacitate de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare;
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Experienţă minimum 12 luni în domeniul evaluării bunurilor mobile şi imobile pentru garantarea împrumuturilor;
 • Experienţă în domeniul realizare a bunurilor mobile şi imobile va constitui un avantaj.

Cerințe față de post:

 • Primirea şi verificarea documentaţiei privind constituirea gajului prezentată de către client pentru examinare;
 • Evaluarea bunurilor propuse în gaj, monitorizarea lor conform Procedurii privind evaluarea şi administrarea obiectelor de gaj;
 • Supravegherea asigurării bunurilor primite în gaj şi acoperirii dobânzilor aferente şi creditelor acordate cu gaj conform contractelor de gaj şi de asigurare;
 • Controlul permanent al integrităţii şi suficienţei asigurării şi garantării creditelor acordate;
 • Evidenţa şi controlul bunurilor gajate conform dosarelor de credit în conformitate cu normele interne, regulamentele Băncii Naţionale şi legislaţia în vigoare;
 • Participarea în organizare a realizării bunurilor gajate primite în posesie.

MANAGER PERSONAL IN SECTIA VINZAREA PRODUSELOR CLICOM SI CLIPRI

Obiectivul postului:

 • Asigurarea realizării planului de afaceri, promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor bancare, administrarea riscurilor, extinderea bazei de clienţi ai Băncii, monitorizarea strictă a portofoliului de credite şi calităţii lui, rambursarea creditelor acordate.

Cerinte fata de post:

 • Studii superioare economice
 • Experienţă în domeniu minim 1 an
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar bancar şi al evidenţei contabile în vigoare
 • Cunoaşterea pachetului MS Office
 • Capacităţi de conducător
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, preferabil şi a limbilor rusă şi engleză
 • Ţinută impecabilă
 • Reputaţie civică şi integritate

Sef Departamentul Tehnologii Informationale

Obiectivul postului:

 • Asigurarea funcţionării continue a sistemelor informaţionale şi reţelei corporative a Băncii;
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemelor informatice ale Băncii

Cerinte fata de post:

 • Organizarea, coordonarea lucrărilor de elaborare, implementare şi susţinere a sistemelor informaţionale ale băncii;
 • Promovarea politicii tehnologice, tehnice si de soft în domeniul asigurării securităţii, prelucrării, păstrării şi transmiterii informaţiei, păstrării sigure a bazelor de date.
 • în baza ANI ale Băncii privind securitatea informaţională şi cu luarea în calcul a uzanţelor internaţionale acceptate asigură implementarea Sistemului de Management al Securităţi Informaţionale
 • Coordonarea lucrărilor executorilor şi co-executorilor sistemelor informatice.
 • Determinarea gradului de pregătire pentru operaţiunea de predare-recepţie în exploatare a complexelor tehnico-programistice

Cerinte fata de candidat:

 • Studii superioare în domeniul TI şi/sau telecomunicaţii;
 • Vechime în muncă – minim 5 ani în domeniul IT;
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi limbii engleze;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Opţional: cursuri, diplome, certificate în domeniul TI;

Specialist in serviciul gestiune riscuri.

Obiectivul postului:

 • Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare si control a riscurilor inerente activitãtii Bãncii. în vederea optimizãrii relatiei risc/profit si minimizarea riscurilor aferente activitãtilor financiare desfãsurate de cãtre Bancã.

Nivelul de studii si calificarea necesarã:

 • Studii superioare economice.
 • Cunoasterea legislatiei si actelor normative în domeniul financiar – bancar.
 • Cunoasterea limbii de stat, limbii ruse si preferabil unei limbi strãine.
 • Vechimea în muncã - minim 3 ani în sistemul bancar.
 • Cunoasterea calculatorului, în special pachetului MS Office.
 • Gândire analiticã si de sintezã;
 • Capacitãti de organizator si conducãtor.
 • Reputatie civilã si integritate moral – psihologicã.