Credit ipotecar

                       

                       Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

 

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credit ipotecar

Suma creditului (min/max)

Max. 2 000 000 lei

Termenul creditului (min/max)

Minim 12 luni

Maxim 120 luni

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobânzii

Rata flotantă  

10.93 %


(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

Alte plăţi care nu sânt incluse în rata dobânzii (minim/maxim)

200 MDL - comision de examinare a cererii de credit

comision de acordare a creditului 1 % - din suma contractului de credit

0 % - comision de administrare a creditului

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Anuități

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

1. Cererea de solicitare a creditului;

2. Buletinul de identitate (în original şi copia ) a Debitorului potenţial;

3. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;

4. Copia integrală a carnetului de muncă;

5. Suplimentar: documentele aferente imobilului ce se procură; documentele aferente construcției casei (autorizații; planul; etc.);

6. Deviz de cheltuieli în cazul construcției, reparației/amenajării.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

Imobil

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

1 % - comision de rescadențare/prolongare

1 % - comision de rambursare anticipată

Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica până la rambursarea integrală

Rata flotantă a Dobânzii va fi modificată de Bancă de două ori pe an, în funcţie de modificarea Indicelui de Referinţă, astfel încât pentru fiecare Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 01 martie – 31 august  se va lua în considerare valoarea Indicelui de Referință de la data de 20 ianuarie a anului respectiv, iar pentru fiecare Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 01 septembrie – 28 februarie se va lua în considerare valoarea Indicelui de Referință de la data de 20 iulie  a anului respectiv.

Banca va informa debitorul despre modificarea ratei dobânzii cu 30 de zile înainte de modificare prin: email debitorului, scrisoare recomandată, plasarea anunțului pe saitul Băncii, plasarea anunțului pe panourile informative din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Băncii.

* Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Pentru detalii referitor la documentele necesare pentru obţinerea creditului adresaţi-vă la Filialele noastre:

  • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839762, 22 839747
  • Filiala №1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835774
  • Filiala №3 - Chişinău , str. Puşkin , 22, tel .: (+373 ) 22 835836 ,22 835833
  • Filiala №2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 80024, 231 80025