Serviciul MPay

Serviciul Guvernamental de plăți electronice (MPay)

 

MPay reprezintă serviciul guvernamental de plăți electronice, prin intermediul căruia se pot achita serviciilor publice on-line.

 

Acum clienții Comerțbank pot achita prin intermediul sistemului 24Comerțbank serviciile publice al următorilor prestatori de servicii:

 

 

 • Ministerului Afacerilor Interne;
 • Î.S.”Cadastru”;
 • Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Î.S.”Registru”;
 • Ministerul Justiției;
 • Camera de Licențiere;
 • Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală;
 • Agenția Națională Transport Auto;
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 • Î.S.”Centrul de telecomunicații speciale”;
 • Direcția Educație Tineret și Sport;
 • Publicația periodică ”Monitorul Fiscal FISC.MD”;
 • Camera Înregistrării de Stat;
 • Serviciul Stare Civilă;
 • Fundația ” Mircea Eliade”;
 • BT Travel S.R.L.;
 • Î.S. Fiscservinform;
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor;
 • Î.S. Camera Înregistrării de Stat;
 • Î.S. Centrul republican pentru Copii ți Tineret;
 • BT-TST;
 • Asociația Obștească ” Școala-Plus”;
 • Invensis Soft S.R.L.;
 • Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

Pentru a beneficia de serviciul MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:


Pentru a achita prin MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:

 • Accesați pagina Web www.mpay.gov.md;
 • Selectaţi modalitatea de achitare a serviciilor:
           – prin intermediul 24Comerțbank
           – cu cardul de la Comerțbank;
 • Primiţi confirmarea de plată.