Graficul de primire a ordinelor de plată
GRAFICUL 
de primire a ordinelor de plată (pe suport de hîrtie şi suport electronic) în monedă naţională şi valută străină 
pe parcursul zilei de lucru (operaţionale)

Nr./

ord.

Denumirea subdiviziunii

Adresa juridică

Orele de primire a ordinelor de plată

în monedă naţională

în valută străină

1 Sediul Central Or. Chişinău Str. Independenţei 1/1

Luni-vineri 

9.00-19.00

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

2 Filiala nr.1 Or. Chişinău, str. Kiev, 16/1

Luni-vineri 

9.00-18.45

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

6 Filiala nr.2 m. Bălţi str. Ştefan cel Mare 73

Luni-vineri 

9.00-18.45

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

3 Agenţia nr.1 a Filialei nr.3 or. Chişinău, str. Ion Creanga 49/5 

Luni-vineri 

9.00-18.30

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

4 Agenţia nr.3 a Filialei nr.3 or. Chişinău, str.Decebal. 99

Luni-vineri 

10.00-18.30

Luni-vineri 
EUR –          10.00-16.30 
USD –          10.00-16.30 
Alte valute – 10.00-13.00

5 Agenţia nr.4 a Filialei nr.3 or. Chişinău, str. Armenească,47

Luni-vineri 

9.00-18.00

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00 

6 Agenţia nr.5 a Filialei nr.1 or. Chişinău str. Petru Zadnipru 2/1

Luni-vineri 

9.00-18.30

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00