Despre Bancă

COMERȚBANK – noi orizonturi şi continuitatea dezvoltării!

B.C.”Comerţbank” S.A. este o bancă comercială universală, cu un management și servicii bancare de înaltă calitate, care oferă suport financiar de încredere pentru clienții săi.

Comerțbank prestează o gamă completă de servicii financiar-bancare în Republica Moldova.

Banca oferă o atenție deosebită clienților săi corporativi, ceea ce duce la o strânsă colaborare cu proprietarii și managerii companiilor, care optează pentru o dezvoltare continuă, manifestă responsabilitate socială și financiară, și își respectă ireproșabil obligațiile contractuale.

Printre clienții băncii se pot număra reprezentanții domeniilor industriale, investiționale, farmaceutice, agricole și comerciale. 

Comerţbank își extinde în mod semnificativ oportunitățile de finanțare preferențială a proiectelor de investiții și pune la dispoziția clienților săi o gamă vastă de proiecte  precum și programe de dezvoltare a afacerilor regionale care pot fi accesate în Republica Moldova. Menținerea relațiilor cu băncile din străinătate, unde companiile din RM își desfășoară activitatea, permite procesarea plăților în termen. 

Banca înregistrează o eficiență maximă datorită managementului experimentat și personalului înalt calificat. Dezvoltarea continuă a băncii prin implementarea noilor tehnologii informaționale duce la extinderea spectrului de servicii și produse bancare oferite, care se materializează prin îmbunătățirea experienței clienților, creșterea continuă a gradului de satisfacere a necesităților și așteptărilor tuturor clienților, atât cei actuali, cât și cei potențiali.

Comerțbank este de 32 ani un partener atât pentru persoanele fizice cât și pentru întreprinzătorii care își dezvoltă afacerile și care vor găsi în cadrul băncii atât încredere cât și susținere financiară.

 

Indicatori de performanţă BC “Comertbank” S.A.

Conform situației la 31.12.2021:

  • Activele totale ale Băncii au constituit 2,024 mil. lei, cu o creștere de 216 mil. lei față de finele anului 2020.
  • Capitalul social a constituit 147 mil. lei.
  • Fondurile Proprii totale ale Băncii au constituit 304,29 mil. lei (toate cerințele de capital impuse de BNM sunt respectate).
  • Portofoliul total de credite a constituit 1,002 mil. lei, cu o creștere de 146 mil. lei față de finele anului 2020.
  • Portofoliul de depozite a constituit 1,334 mil. lei, cu o creștere semnificativă de 162 mil. lei față de finele anului 2020.
  • Coeficientul lichidității curente a constituit 49,06% (la un normativ de ≥20%) – media pe sistem 48,54%.

Profitul aferent exercițiului financiar 2021 a constituit 18 mil. lei.