Despre Bancă

Comerţbank – noi orizonturi şi continuitatea dezvoltării!

La moment Comerţbank este o bancă modernă de nivel european, cu management şi servicii de înaltă calitate, care oferă clienţilor un sprijin financiar sigur şi complex.

Comerţbank oferă un spectru larg de servicii bancare şi financiare în Republica Moldova, acordînd o atenţie deosebită serviciilor bancare avansate.

Comerţbank îşi extinde în mod semnificativ oportunităţile de finanţare a proiectelor de investiţii concesionale şi oferă clienţilor săi o gamă maximă de proiecte donatoare care funcţionează astăzi în Moldova, precum şi finanţarea programelor de dezvoltare a afacerilor regionale.

Banca îşi extinde cooperarea cu partenerii străini. Prezenţa unor relaţii de corespondenţă cu băncile străine din toate ţările, care au o afacere activă cu companiile din Republica Moldova,  permite rapid şi eficient efectuarea plăţilor bancare pentru clienţii săi.

O atenţie sporită Comerţbank dedică deservirii clienţilor corporativi. Banca aspiră la colaborare cu companii, cu proprietarii şi managerii acestora, care sunt orientaţi spre o dezvoltare plină de succes, social şi financiar responsabili, care îşi respectă ireproşabil obligaţiunile sale şi cerinţele legislaţiei. Printre clienţii băncii sunt reprezentanţi din diferite domenii de activitate, precum: întreprinderile industriale, de investiţii, farmaceutice, agricole şi întreprinderile comerciale.

În decursul a patru ani ,Banca a deschis filiale în Chişinău şi Bălţi, precum şi cinci agenţii- patru în Chişinău şi una î n Cahul. Permanent se desfăşoară lucrul cu oferte pentru persoanele fizice precum şi cu extinderea geografică a sistemelor urgente de transferuri internaţionale.

Oportunităţile de creştere continuă ale Comerţbank sunt bazate pe strategii de dezvoltare ale băncii, adoptate de către acţionari, care în ultimii 12 ani îşi direcţionează profitul spre dezvoltarea şi perfecţionarea băncii.

Eficacitatea activităţii Băncii se realizează, în primul rând, datorită managementului competitiv şi personalului înalt calificat. Îmbunătăţirea echipamentului tehnic al Băncii, dezvoltarea noilor tehnologii informaţionale, permit în mod semnificativ extinderea spectrului larg de servicii propuse şi efectuarea deservirii clienţilor la un nivel înalt. Ca urmare, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor şi optimizarea tehnologiilor, a poceselor de afaceri interne, oferă băncii perspective clare de dezvoltare şi succes.

25 de ani de experienţă permit băncii să privească cu încredere spre viitor. Cu toate acestea, prioritatea Comerţbank constă în asigurarea bunăstării financiare a fiecărui client.

 

Indicatori de performanţă BC “Comertbank” S.A.

Conform situaţiei la 31.12.2018:

  • Activele totale ale Băncii au constituit 1 471,22 mil. lei, cu o creştere de 46,91 mil. lei faţă de finele anului 2017.
  • Capitalul social a constituit 147 000 000 lei ( +45 mil. lei in 2012).
  • Fondurile Proprii totale ale Băncii au constituit 274,43 mil. lei (toate cerinţele de capital impuse de BNM sunt respectate).
  • Portofoliul total de credite a constituit 618,19 mil. lei, cu o creştere de 78,56 mil. lei faţă de finele anului 2017.
  • Portofoliul de împrumuturi DLC în cadrul colaborării cu Banca Mondială, a constituit 124,47 mil. lei, cu o creştere de 57,08 mil. lei faţă de finele anului 2017.
  • Portofoliul de depozite a constituit 982,32 mil. lei, cu o descreştere nesemnificativă de 2,82 mil. lei faţă de finele anului 2017.
  • Coeficientul lichidităţii curente a constituit 57,41% (la un normativ de ≥20%) – media pe sistem 54,62%.
  • Profitul aferent exercițiului financiar 2018 a constituit 21,83 mln. lei, cu 3,96 mil. lei mai mult decât în anul predent.