FATCA

Întrebări frecvente privind FATCA

 1. Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  este acronimul legii din SUA, denumită „Legea conformităţii fiscale a conturilor străine”, care impune raportarea de catre instituţiile financiare străine (înregistrate într-o altă ţară decât SUA) a clienţilor SUA, inclusiv a celor care locuiesc în afara graniţelor SUA, către Autorităţile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

 1. Care este scopul FATCA?

Scopul emiterii FATCA este de a preveni evaziunea fiscală, prin evitarea plăţii impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituţiile financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiţii de tip off-shore.

Conform cerinţelor FATCA, instituţiile financiare din afara SUA au obligaţia de a identifica clienţii, pe baza unor criterii denumite generic „US Indicia” şi de a raporta către IRS informaţii conform prevederilor acordurilor interguvernamentale, semnate între guvernul SUA şi guvernele altor state.

 1. Când devin aplicabile prevederile FATCA?

Prevederile FATCA se aplică de instituţiile financiare din RM din 1 iulie 2014.

BC "COMERŢBANK" SA raportează către IRS SUA direct (nu prin intermediul Ministerului Finanţelor al RM) în conformitate cu Acordul Interguvernamental de tip IGA-2, semnat de către guvernele RM şi SUA pe 26.11.2014.

Ca urmare a semnării Acordului Interguvernamental, BC "COMERŢBANK" SA s-a înregistrat pe portalul IRS şi a obţinut codul GIIN nr. VY0Z9.99999.SL.498, astfel devenind conformă prevederilor FATCA.

 1. Pe cine vizează FATCA?

Prevederile FATCA vizează persoanele fizice şi juridice, clienţi ai instituţiilor financiare din RM, care au obligaţii fiscale faţă de SUA şi obţin venituri impozabile în afara SUA, după cum urmează:

 1. cetăţeni americani sau rezidenţi americani;
 2. cetăţenii non-SUA, dar care sunt prezenţi în SUA pentru cel puţin 183 de zile, numărând: toate zilele (cel puţin 31) în anul curent, 1/3 din zile în anul imediat precedent şi 1/6 zile în anul al doilea precedent;
 3. entităţi SUA;
 4. entităţi nefinanciare străine (non–SUA), ai căror proprietari substanţiali (cu cota de participare mai mare de 10%) sunt cetăţeni sau rezidenţi americani.

Nu sunt consideraţi rezidenţi SUA în scopuri fiscale: profesorii, studenţii, stagiarii, care se află temporar pe teritoriul SUA în baza vizelor de tip F, J, M şi Q.

 1. Ce este Statut FATCA?

Statutul FATCA este statutul atribuit clienţilor, persoane fizice şi juridice, ca rezultat al identificării relevanţei FATCA în vederea determinării procedurilor şi obligaţiilor necesare de îndeplinit pentru conformarea Băncii prevederilor FATCA.

 1. Care va fi impactul FATCA asupra clienţilor?

Toţi clienţii BC "COMERŢBANK" SA vor fi supuşi unei proceduri de verificare a datelor pentru identificarea titularilor de conturi SUA. Titularii de conturi SUA, cărora li s-a atribuit statutul FATCA  în urma identificării Indiciilor SUA, vor trebui să furnizeze Băncii informaţiile solicitate.

 1. Care sunt consecinţele pentru clienţii care nu vor divulga informaţiile solicitate de Bancă în vederea stabilirii statutului FATCA?

Clienţii care nu vor furniza informaţiile necesare stabilirii statutului FATCA vor fi calificati drept titular de cont recalcitrant în sensul FATCA şi vor face subiectul raportării către IRS SUA.

 1. Ce se înţelege prin „client recalcitrant”?

Prin „client recalcitrant” se subînţelege titularul de cont, persoană fizică sau juridică, care:

 1. nu îndeplineşte solicitarea Băncii privind prezentarea documentelor în vederea determinării statutului FATCA sau informaţiilor necesare de raportat către IRS SUA (formular valabil W-9/ un nume corect și US TIN/etc).
 2. nu îşi exprimă acordul (consimţământul) privind furnizarea datelor sale personale de către Bancă în adresa IRS.
 1. Ce este Numărul de Identificare al Contribuabilului („US TIN”)?

US TIN este numărul de identificare fiscală al contribuabilului american, utilizat de IRS în administrarea legilor fiscale.

US TIN se împarte în mai multe categorii:

 1. SSN (Social Security Number) – Numărul de asigurare socială a cetăţeanului SUA;
 2. ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – Numărul de identificare fiscală a contribuabilului SUA;
 3. ATIN (Adoption Taxpayer Identification Number) – Numărul de identificare fiscală a contribuabilului SUA pentru copiii, a căror adoptare s-a perfectat în SUA.

US TIN-ul va fi furnizat în mod obligatoriu de către client în cazul stabilirii statutului FATCA.

 1. Ce înseamna formularele W-9, W-8BEN şi W-8 BEN-E?

În contextul FATCA, Banca va utiliza aceste formulare pentru a stabili statutul FATCA al unui client. Aceste formulare trebuie furnizate de către client. In caz contrar acel client poate fi considerat recalcitrant cu consecinţele menţionate mai sus.

Pentru instructiunile de completare a formularelor consultati pagina web a IRS:

Formularul W9 se completeaza atât de persoanele fizice, cât si de persoanele juridice şi reprezintă o certificare a statutului de persoana SUA al titularului de cont.

Formularul W-8 BEN se completeaza doar de către persoanele fizice si reprezinta o certificare a statutului de persoana non-SUA al titularului de cont.

Formularul W-8BEN-E se completeaza doar de către persoanele juridice şi reprezinta o certificare a statutului de persoana non-SUA al titularului de cont.

 1. Sunt client al BC "COMERŢBANK" SA şi am fost contactat deoarece am Indicii SUA. Sunt obligat să furnizez documentele solicitate?

Se recomandă furnizarea documentelor solicitate. În cazul în care nu completaţi formularele corespunzătoare, veţi fi considerat un “client recalcitrant” conform prevederilor FATCA. Banca va fi obligată să raporteze conturile Dvs. către IRS SUA, chiar dacă acestea nu constituie “conturi raportabile” conform prevederilor FATCA.