Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
Сredit PARTENER

Cu toții știm cîtă nevoie au unele întreprinderi, de surse suplimentare pentru investiții și dezvoltarea businessului. Dar pentru a obține un credit, ai nevoie de timp. BC  Comerțbank propune o soluţie pentru întreprinderile mici și mijlocii - creditul fără gaj, cu termen minimal de examinare a dosarului.

 

Valoarea creditului- pînă la 100 000 lei. Termenul- pînă la 2 ani. Prioritățile sunt atît rata dobînzii mică, cît și lipsa comisioanelor lunare suplimentare.

 

Creditul este destinat tuturor persoanelor fizice și juridice, care dezvoltă o activitate de întreprinzător (posedă brevet)- întreprinderi individuale, gospodării țărănești, cît și alte persoane care dezvoltă o activitate profesională în baza unei licențe și au nevoie de surse financiare, pentru a-și realiza proiectele profesionale sau pentru a-și dezvolta propriul business, într-o perioadă scurtă de timp.

 

Particularitatea cea mai importantă a acestui credit o constituie faptul că acesta se oferă fără gaj. În unele situații, poate fi solicitată fidejusiunea din partea directorului, proprietarului, unui membru al familiei sau a unei terțe persoane. Comerțbank dă dovadă de atitudine specială făță de clientul său. Angajații Băncii oferă consultații ample fiecărui client, în dependență de necesitățile businessului acestuia.

 

Clientul va alege împreună cu angajatul băncii mărimea și termenele optime pentru creditul care va fi oferit într-un timp pe cît de scurt posibil.

 

Oportunitățile acestui credit:

 • Lipsa gajului
 • Posibilitatea de rambursare anticipată;
 • Furnizarea forfetară de fonduri;
 • Graficul individual de rambursare;
 • Luarea rapidă a deciziei de acordare a creditului ;
 • Posibilitate de a obține o istorie de credit bună.
CONDIŢIILE GENERALE ALE PRODUSULUI

Denumirea produsului

Credit PARTENER

- Credit pentru persoane juridice, fără asigurări reale (fără gaj)

Scopul creditării

Credite pentru dezvoltarea întreprinderilor, inclusiv completarea mijloacelor circulante; procurarea utilajului/echipamentului; alte mijloace fixe

Termenul

Pînă la 24 luni

Beneficiarii potenţiali

Entităţile care corespund următoarelor criterii:

 • Persoane juridice (societăţi comerciale),
 • Persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (întreprinderi individuale, titulari de patente),
 • Persoane fizice care practică activitate profesională (avocaţi, notari, executori judecătoreşti, interpreți, traducători şi alte persoane care practică activitate profesională autorizată/în baza de licenţă etc.)

Criterii de eligibilitate minime

 • activitatea în domeniul nu mai puţin de 6 luni (domeniul agricol nu mai puţin de 12 luni)
 • activitatea nu înregistrează pierderi
 • clientul nu a avut restanţe pe creditele anterioare sau existente (inclusiv fondatori, director)
 • creditul nu va fi utilizat pentru rambursarea creditelor anterioare sau careva altor angajamente sau împrumuturi
 • documentele în baza cărora se desfăşoară activitatea (patenta, licenţa, autorizaţia) sunt valabile pe perioada solicitată a creditului
 • viabilitatea afacerii
 • Vârsta fondatorului/întreprinzătorului – 20 - 57/62

Valoarea maximă finanţata

100 000 MDL (echivalent în USD, EUR)

Rata dobinzii

MDL

EUR/USD

12 luni

24 luni

12 luni

24 luni

15.0 %

16.0 %

7.5*-8.5%

7.75*-9.25%

*pentru clienţi cu istorie creditară pozitivă

Comision de acordare

1%

1,5%

1%

1,5%

 

Detalii:

 • Oficiul central, str. Independenţii 1/1 – 022 838 781
 • Filiala str. Kiev 16/1 – 022 835 774
 • Filiala str . Puşkin 22 – 022 835 836
 • Filiala or . Bălţi, str. Ştefan cel Mare 73 – 0 231 800 26