Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
FIDA II
FIDA II PRA Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (PRA) finanţat din resursele FIDA - PRA
Beneficiarii Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi. Pot fi (ntreprinderile rurale cu profil agricol de orice forma organizatorico-juridică bazata pe proprietate privati.    
 
Termen maxim pînă la 7 ani, pînă la 15 ani plantaţii multianuale; pentru capitalul circulant aferent investiţiei pîna la 2 ani
Perioda de graţie pînă la 3 ani; pentru plantaţii multianuale - pînă la 5 ani; capitalul circulant pîna la 6 luni
valuta MDL, EURO, USD
Suma pînă la 250 000 USD; capitalul circulant nu mai mult de 25% din costul total al inbvestiţiei
rata dobânzii MDL - 8.45% – 9.2%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD - 5.31% – 5.61%
Activităţi eligibile • Proiectului va finanţa toate activităţile de dezvoltare a agriculturii şi cele aferente agriculturii din zona rurală după cum urmează:
• plantarea viilor şi livezilor;
• prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole;
• producerea şeptelului;
• producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
• depozitarea şi păstrarea la rece a produselor agricole;
• colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile;
• prestarea serviciilor mecanizate în agricultură;
• Alte activităţi cu profil agricol
Activităţi neeligibile •refinanţarea datoriilor existente;
•achitarea taxelor şi a impozitelor;
•construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială;
•procurarea sau arenda pămîntului;
•producerea băuturilor alcoolice
•procurarea pesticidelor.
Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20%