Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
Filiere du vin

Filiere du vin - Programul de restructurizare a sectorului Vitivinicol

Beneficiarii

• Procesatori de struguri (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice și produc struguri (soiuri tehnice) materie primă și vin în vrac);
• Întreprinderi vinicole (prelucrarea primară a strugurilor  și producerea vinului în vrac);
• Întreprinderi vinicole (tratarea vinului (materie primă) și îmbutelierea);
• Întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere;
• Întreprinderi viticole (dețin plantații de viță de vie/soiuri tehnice și produc struguri materie primă );
• Întreprinderi pepiniere (producători de material săditor viticol);
• Laboratoare de control a calității vinului;
• Instituții de învățământ cu profil vitivinicol;
• Întreprinderi din sectoarele conexe (producători de ambalaj pentru îmbutelierea vinului; etichete; dopuri; etc.).

Termen maxim

până la 10 ani, capitalul circulant pînă la 3 ani

Perioada de graţie

până la 4 ani

Valuta

EUR, USD, MDL

Suma

până la 5 mln EUR - reutilarea întreprinderii
până la 2 mln EUR - restructurarea podgoriilor
până la 600 mii EUR - finanţarea mijloacelor circulante

Rata dobânzii

MDL – 8.821% – 9.571%
USD – 5.69% – 5.99%
EUR – 3.48% – 3.78%

Activităţi eligibile

• reutilarea şi actualizarea utilajului întreprinderilor vitivinicole existente şi a celor din industriile conexe;
• extinderea activităţilor întreprinderilor existente prin instalarea liniilor de îmbuteliere;
• crearea/renovarea laboratoarelor de control a calităţii;
• crearea unor întreprinderi mici în zonele rurale (gen cramă, chateu);
• modernizarea Centrului naţional de verificare a Calităţii producţiei agricole şi crearea reţelei regionale de laboratoare de control a calităţii;
• renovarea laboratoarelor de control a calităţii din cadrul instituţiilor de învățământ;
• instruirea şi formarea profesională a specialiştilor în domeniul vitivinicol;
• alte tipuri de activităţi ce contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol.

Activităţi neeligibile

• procurarea producţiei gata pentru consum şi/sau comerţ;
• construcţia clădirilor administrative (cu excepția reconstrucţia încăperilor existente);
• finanţarea procurării pământului agricol;
• finanţarea taxele recuperabile;
• plantarea viţei de vie soiuri de masă;
• cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;
• bunuri de lux, utilizate în scopuri de consum;
• eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
• producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
• produsele ce conţin asbest;
• alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaționale;
construcţia oficiilor administrative (cu excepția reconstrucţiei celor existente)

Participarea proprie a beneficiarului

50% din suma proiectului (mijloace băneşti proprii, active sau credite bancare)

Pentru informaţii suplimentare accesaţi:

http://www.winemoldova.md/conditii_creditare.php?lng=ro

http://www.winemoldova.md/library.php?lng=ro&part=3

http://www.winemoldova.md/institute_financiare.php?lng=ro