Credits
Information on conditions for issuing credits
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Special programs for young entrepreneurs
PAC I
PAC I- Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii

Beneficiari    

 • Întreprindere privată unde mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital este privat şi aparţine persoanelor sau companiilor, altele decât cele de stat ale Republicii Moldova, sau subdiviziunilor acesteia, sau altă autoritate guvernamentală, locală sau entităţi controlate de asemenea agenţii sau subdiviziuni.
 • Operează pe teritoriul Republicii Moldova şi este înregistrată în registrul autorităţilor Republicii Moldova fiscale;
 • Este activă de cel puţin doi ani;
 • Deţine o structură financiară satisfăcătoare, organizare, management, cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea Sub-proiectului.
Destinaţia Sub-proiecte angajate în exporturi aferente agriculturii, prelucrării produselor agricole, fabricării sau altei activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea de venituri din export.
Suma maximă Expunerea maximă faţă de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depăşi echivalentul a 1.000.000 EUR Sub-împrumuturile vor fi limitate, în dependenţă de tipul lor, după cum urmează:
 • Investiţii - suma maximă până la 800.000 EUR;
 • Finanţarea capitalului circulant - suma maximă până la 500.000 EUR. (capitalul circulant care nu este direct legat de procesul de producţie axat pe exporturi nu va fi eligibil pentru finanţare, la fel ca şi procurările bunurilor finite pentru consum şi/sau comert.
Valuta EUR, USD, MDL
Termen maxim Investiţii– 8 ani, Finanţarea capitalului circulant – 4 ani. Perioada maximă de graţie: Investiţii– 3 ani; Finanţarea capitalului circulant – 2 ani.
Proiecte neeligibile
 • sub-proiectele care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţii culturale, sau impactul asupra căilor navigabile internaţionale;
 • procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici, inclusiv semănăturilor permanente, chioşcurilor, barajelor şi altele;
 • procurarea sau arendarea imobilului;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate; maşini de prelucrare a tutunului;
 • comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale;
 • patente, licenţe şi franchising;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente);
 • creanţe, taxe, datorii etc.
Alte condiţii Respectarea a 2 proceduri obligatorii
 • procedura de procurări
 • Procedura de evaluare a mediuluiProcurarea bunurilor de mînă a doua nu sunt eligibile pentru finanţare
Tarife MDL - 6.0% – 6.75%
EUR – 3.55 % – 3.85%

USD – 3.55 % – 3.85%

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853