2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Informațiile anuale

BC “COMERŢBANK” S.A., în conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, dezvăluie trimestrial, în ziarul de circulaţie generală – în ediția periodică “Экономическое Обозрение Логос-Пресс” și/sau – “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, informaţia:

  • FIN1-Bilanţul (întocmit în conformitate cu Instrucţiunea BNM privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor);
  • FIN2-Contul de profit sau pierdere (întocmit în conformitate cu Instrucţiunea BNM privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor);
  • Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a băncii (conform Regulamentului BNM cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor).

şi anual:

  • Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare anuale proprii, cu anexarea situaţiilor financiare anuale proprii.

Toată informaţia economică-financiară şi informaţia referitor produsele şi serviciile Băncii este plasată pe site-ul Băncii şi pe panourile informative din subdiviziunile băncii.