Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
20.03.2017

AVIZ

                                                     

             Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A. Vă informează, că pentru data de 20 aprilie 2017, ora 1400, a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Adunarea generală este convocată din iniţiativa Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii adunării generale: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii  adunării generale adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2016.
  2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2016. 
  3. Cu privire la Darea de seamă anuală a Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2016.
  4. Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2016.
  5. Cu privire la Raportul organizaţiei de audit independentă pentru anul 2016.
  6. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2016 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2017.
  7. Cu privire la componența consiliului, alegerea membrilor consiliului și stabilirea remunerației membrilor consiliului.
  8. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  9. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A..

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acţionarilor B.C.”COMERŢBANK” S.A. va fi întocmită la data de evidenţă 20 martie 2017.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 10 aprilie 2017 (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 20 aprilie 2017, începînd cu orele 1300 şi pînă la 1350,  la sediul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi  participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.