Noutățile băncii
AVIZ
28.04.2017

La data de 20.04.2017 a avut loc Adunarea generală ordinară  anuală a acţionarilor B.C. „COMERŢANK”S.A.

La Adunarea generală de către acţionari au fost  aprobate dările de seamă pentru anul 2016  a Consiliului, Comisiei de cenzori şi Organului executiv al băncii, raportul societății de audit independente  «BDO Audit&Consulting»S.R.L., precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK”SA pentru anul 2016 cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale. 

La adunare generală acționarii au ales Consiliul B.C. „COMERŢBANK”S.A. în componența a 3 membri și termen de 4 ani.

Acţionarii băncii, de asemenea, au hotărât de a repartiza profitul obţinut în anul 2016, după cum urmează: 5 % din profitul net a-l defalca pentru majorarea capitalului de rezervă, 95 % din profitul net, a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERŢBANK”S.A. La fel au fost stabilite normativele repartizării profitului net al anului 2017.

Conform hotărârii primite la Adunarea generală, auditul ordinar  al B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2017 va fi efectuat de compania «BDO Audit&Consulting»S.R.L.

La Adunarea generală au fost aprobate modificări la Statutul B.C. „COMERŢBANK”S.A. și la Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK”S.A.

 

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.

 

Serghei  CARTAŞOV

Preşedintele Comitetului de conducere

B.C. „COMERŢBANK”S.A.