Noutățile băncii
AVIZ
10.05.2018

La data de 24.04.2018 a avut loc Adunarea generală ordinară  anuală a acţionarilor B.C. „COMERŢANK”S.A.

La Adunarea generală de către acţionari au fost  aprobate dările de seamă pentru anul 2017  a Consiliului, Comisiei de cenzori şi Comitetului de conducere al băncii, raportul societății de audit independente  «BDO Audit&Consulting»S.R.L., precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK”SA pentru anul 2017 cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale. 

Acţionarii băncii, de asemenea, au hotărât de a repartiza profitul obţinut în anul 2017, după cum urmează: 5 % din profitul net din profitul net,

Conform hotărârii primite la Adunarea generală, auditul ordinar  al B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2018 va fi efectuat de compania «BDO Audit&Consulting»S.R.L.

La Adunarea generală au fost aprobat Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK”S.A.

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.