Noutățile băncii
Tender
04.02.2019

B.C. ”COMERTBANK” S.A. lansează tenderul, prin solicitarea ofertelor de preţ, privind achiziţionarea echipamentului de personalizare a cardurilor. 

Doritorii pot prezenta ofertele de participare pe adresa: str. Independenței 1/1, mun. Chişinău, într-un exemplar, în plic sigilat cu următoarea menţiunea: „Pentru Comisia de tender a BC ”COMERTBANK” S.A.

Fiecare ofertant poate prezenta doar o singură ofertă pentru o categorie de mărfuri sau servicii solicitate.

Termenul de depunere a ofertelor până pe data de 15.02.2018, ora 00:00.

Cerinţele pentru elaborarea şi eligibilitatea ofertei sunt în Caietul de sarcini şi Fişa de date a achiziţiei, care pot fi vizualizate aici.