Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
25.03.2019

Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A. Vă informează, că pentru data de 25 aprilie 2019, ora 1100, a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Adunarea generală este convocată din iniţiativa Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii adunării generale: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii  adunării generale adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2018. 

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2018.

  1. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2018.
  2. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  3. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2018 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2019.

6. Cu privire la alegerea unui membru în Consiliul B.C.„COMERŢBANK” S.A.

  1. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acţionarilor B.C.”COMERŢBANK” S.A. va fi întocmită la data de evidenţă 22 martie 2019.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 09 aprilie 2019 (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 25 aprilie 2019, începând cu orele 1000 şi până la 1050,  la sediul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.