Noutățile băncii
COMUNICAT INFORMATIV
04.09.2019

Prin prezentul Banca Comercială ”COMERȚBANK”S.A. informează că Raportul semestrial al B.C. ”COMERȚBANK”S.A. pentru I sem. an. 2019 (perioada 01.01-30.06.2019) va fi disponibil persoanelor interesate pe pagina web: www.comertbank.md și pe pagina web a mecanismului oficial de stocare a informației www.emitent-msi.market.md, din data de 31 august 2019.