Noutățile băncii
AVIZ despre închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice
15.01.2024

Stimate client,

Vă aducem la cunoștință despre închiderea tuturor conturilor clienților persoane fizice, care nu au efectuat tranzacții pentru o perioada egală sau mai mare de 36 luni consecutive.

Închiderea propriu-zisă a conturilor menționate va fi efectuată începând cu data de 15 martie 2024, iar fondurile din conturile închise vor transferate și păstrate într-un cont special, cu eliberarea lor la cerere.

Astfel clienții a căror conturi vor fi închise, le solicităm de a se prezenta la oficiile băncii pentru retragerea soldurilor existente, sau transferarea fondurilor în alte conturi deținute.

Totodată pentru menținerea conturilor curente, titularii acestora se pot adresa la oficiile băncii în care se deservesc până la data de 14 martie 2024 din data publicării prezentului aviz pentru a depune o cerere în acest scop.

Conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior.

Vă mulțumim pentru colaborare!