Produse de garantare ODA

Dacă aveți nevoie de un credit, dar nu aveți garanții suficiente BC "COMERȚBANK" S.A. în colaborare cu FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR ODA vă oferă soluții.

 

 

 

 

PRODUSELE DE GARANTARE STANDARD:

Întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5 000 000 lei

 

Întreprinderi gestionate de femei antreprenoare

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5 000 000 lei

 

Întreprinderi nou create

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 700 000 lei

 

Întreprinderi active

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5 000 000 lei

 

Întreprinderi exportatoare

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 7 000 000 lei

 

Produsele de garantare sunt destinate creditelor în scop investițional, pentru refinanțarea creditelor /împrumuturilor acordate anterior, precum și destinate completării capitalului circulant.

 

Termenul maxim al garanției la creditele pentru finanțarea mijloacelor circulante este de 36 luni, iar la creditele în scopuri investiționale la cerere garanția poate fi oferită până la scadența contractului de credit.

 

Perioada de grație pentru creditele destinate completării capitalului circulant nu va depăși 24 luni, iar pentru cele investiționale va fi stabilită de către creditor conform contractului de credit.

 

Comisionul de garantare este același pentru toate produsele – 0,5% anual din suma garanției, conform graficului stabilit în contractul de garantare dintre Garant și Ordonator.

 

 

ETAPELE PENTRU ASIGURAREA CREDITULUI CU GARANȚIE FINANCIARĂ:

 

  • Transmiterea solicitării la garanție financiară de către bancă și antreprenor la ODA în cazul depistării insuficienței de gaj pentru asigurarea creditului;
  • Transmiterea la bancă a deciziei de acceptare privind acordarea garanției financiare de către ODA;
  • Semnarea contractului de credit, gaj/ipotecă și fidejusiune de către bancă și antreprenor/fidejusor;
  • Semnarea contractului de garanție financiară de către ODA și antreprenor;
  • Emiterea garanției financiare de către ODA;
  • Eliberarea creditului de către bancă.

Informații detaliate despre condițiile de garantarea și de comision pot fi găsite aici

 

Data actualizării: 26.01.2024