Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
Produse de garantare ODIMM

Dacă aveți nevoie de un credit, dar nu aveți garanții suficiente BC "COMERȚBANK" S.A. în colaborare cu FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR ODIMM vă oferă soluții.

 

 

 

 

PRODUSELE DE GARANTARE STANDARD:

Întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5 000 000 lei

 

Întreprinderi gestionate de femei antreprenoare

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5 000 000 lei

 

Întreprinderi nou create

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 700 000 lei

 

Întreprinderi active

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5 000 000 lei

 

Întreprinderi exportatoare

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 7 000 000 lei

 

Produsele de garantare sunt destinate creditelor în scop investițional, pentru refinanțarea creditelor /împrumuturilor acordate anterior, precum și destinate completării capitalului circulant.

 

Termenul maxim al garanției la creditele pentru finanțarea mijloacelor circulante este de 36 luni, iar la creditele în scopuri investiționale la cerere garanția poate fi oferită până la scadența contractului de credit.

 

Perioada de grație pentru creditele destinate completării capitalului circulant nu va depăși 24 luni, iar pentru cele investiționale va fi stabilită de către creditor conform contractului de credit.

 

Comisionul de garantare este același pentru toate produsele – 0,5 % anual din suma garanției, conform graficului stabilit în contractul de garantare.

 

Produs de Garantare ANTICRIZĂ

 • Se acordă întreprinderilor din sectorul ÎMM, care practică activitate de întreprinzător minim 12 luni până la data 01.03.2020, inclusiv ÎMM-le din sectorul agricol, care au avut o diminuare a cifrei de afaceri în anul 2020 comparativ cu anul 2019.
 • Pentru credite destinate capitalului circulant sau refinanțării acestora cota maximă de garantare este de 80 %, reieșind din suma maximă a creditului  (max. 5 mln. lei, în dependență de mărimea întreprinderii). Termenul maxim al garanției - 36 luni.
 • Pentru credite investiționale sau refinanțării acestora cota maximă de garantare se va determina reieșind din suma creditului, dar nu va depăși 80% din suma creditului sau 5 mln. lei. Termenul maxim al garanției - 60 luni.
 • Comisionul de garantare este de 0% pentru un termen de 12 luni din momentul emiterii garanției, iar iar pentru perioada ulterioară – 0,5% anual din suma garanției.
 • Termenul de acțiune a Produsului de garantare destinat companiilor afectate de criza pandemică este până la 31.12.2021.

 

ETAPELE PENTRU ASIGURAREA CREDITULUI CU GARANȚIE FINANCIARĂ:

 • Transmiterea solicitării la garanție financiară de către bancă și antreprenor la ODIMM în cazul depistării insuficienței de gaj pentru asigurarea creditului;
 • Transmiterea la bancă a deciziei de acceptare privind acordarea garanției financiare de către ODIMM;
 • Semnarea contractului de credit, gaj/ipotecă și fidejusiune de către bancă și antreprenor/fidejusor;
 • Semnarea contractului de garanție financiară de către ODIMM și antreprenor;
 • Emiterea garanției financiare de către ODIMM;
 • Eliberarea creditului de către bancă.

Informații detaliate despre condițiile de garantarea și de comision pot fi găsite aici