FIDA VIII

PUBLIC

Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) – IFAD VIII

Beneficiarii

Tineri și femei antreprenori (TFA)

Întreprinderi micro și mici (ÎMM)

Micro-antreprenori (MA)

Grupuri de Producători (GP)

  Valuta

MDL, EUR

MDL, EUR

MDL

MDL, EUR

 Termen

Min. 12 luni, max. 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

Până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație de până la 2 ani

Min. 12 luni, max. 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

  Suma

Max. 1 000 000 MDL - cofinanțat cu credite bancare (max. 680 mii MDL), din care grant nu mai mult de 320 mii MDL1 – cofinanțat de IFAD*

 • Până la echivalentul sumei de 100 mii EUR (împrumut) *
 • Până la echivalentul sumei de 150 mii EUR (credit) - doar pentru activități de prelucrare / sortare / calibrare / ambalare / etichetare

Până la 600 mii MDL (credit)*

 

Max. 250 000 EUR (pachet financiar)

Porțiune de credit  - 92% din pachetul financiar; Porțiune de grant - 8% din pachetul financiar

  Rata dobânzii

Porțiunea de credit  - rata dobînzii aplicată de bancă;

Porțiunea de grant  - 0%

MDL–9.60% – 10.10%, flotană

EUR – 4.55% – 5.30%, fixă

 MDL – 9.60% – 10.10%, flotană

MDL – 9.60% – 10.10%, flotană

EUR – 4.55% – 5.30%, fixă

Solicitanți neeligibili

 • Benficiarii care au  datorii la impozite si taxe la bugetul public de stat;
 • Benficiarii care sunt asociați în afacere cu investitori străini;
 • Benficiarii care sunt sunt insolvabili, în faliment sau implicați în astfel de acțiuni și alte procese juridice similare;
 • Benficiarii care solicită finanțare pentru investiții într-o întreprindere terță, inclusiv afacerile operate în aceleiași gospodării;
 • Entitățile sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți* (* Entitățile înregistrate în Chișinău și Bălți pot fi eligibile dacă afacerea se desfășoară în mediul rural, confirmată pe baza certificatului de înregistrare subdiviziunii/obiectelor  impozabile, eliberat de autoritatea publică autorizat)

Activităţi eligibile

Toate tipurile de activități agricole și conexe activităților agricole generatoare de venituri, inclusiv:

 • Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis
 • Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor ;
 • Sortarea, procesarea  calibrarea, ambalarea, etichetarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutun, culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
 • Agroturism (construcția /reconstrucția și renovarea pensiunilor agroturistice, achiziționarea de animale, echipamente și utilaje necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activitățile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, mașini și echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; mașini și instalații pentru încălzire termică etc)
 • Altele conexe activităților agricole.
 • Toate activitățile agricole sau neagricole generatoare de venituri din mediul rural
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activitățile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, mașini și echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; mașini și instalații pentru încălzire termică etc.)
 • Prelucrarea / sortarea / calibrarea / ambalarea / etichetarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, produselor lactate, mierii și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Producerea de energie regenerabila legata de activități post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, utilaje si echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; utilaje si instalații pentru încălzire termica etc.)
 • Captarea apei pluviale de pe acoperiș (burlane, jgheaburi, rezervoare de stocare a apei).

Activităţi neeligibile

 • Producerea, procesarea și comercializarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturi alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și tutun
 • Comerțul (cu excepția achiziționării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii)
 • Construcția de case de locuit, clădiri administrative și comerciale
 • Comerțul, reparația și amanetarea articolelor de bijuterie din metale prețioase, alte activități similare
 • Activități de transport pasageri / lucrători, servicii de taxi, mașini personale
 • Servicii de asistență socială și educație.
 • Prelucrarea/sortarea/calibrarea/ ambalarea/etichetarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin etc.) si tutun

Cheltuieli eligibile

 • Active productive (fixe) (numai noi), excepție pentru întreprinderile micro și mici (se acceptă de mâna a doua)
 • Capitalul circulant, serviciile, lucrările, costurile de transport și instalare legate de investiție
 • Pentru agroturism - construcția/ reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentelor și utilajelor noi
 • Pentru construcția sau reparația spațiilor de producție, depozitelor  și halelor agricole etc. - eligibile pentru finanțare vor fi numai materialele de construcție (documentate pe baza estimărilor de cheltuieli (deviz de cheltuieli) emise și aprobate de către specialistul autorizat
 • Finanțarea serelor / construcțiilor metalice va fi eligibilă dacă sunt achiziționate de la companii specializate
 • Active productive (fixe) (de mâna a doua este permisă)
 • Servicii, lucrări, costuri de transport, și instalare legate de investiție
 • Capitalul circulant
 • Mijloace fixe (doar noi) legate de activitățile eligibile.

Cheltuieli neeligibile

 • Plata oricăror impozite (inclusiv TVA) sau datorii, asigurare
 • Achiziționarea / închirierea terenurilor și a clădirilor de producție / depozitare existente
 • Achiziționarea de pesticide și alte bunuri și activități nocive pentru mediu
 • Imobilizări necorporale (costuri legate de achiziționarea de licențe, cote părți, drepturi de producție și alte drepturi acordate de organismele publice)
 • Jocuri de noroc, divertisment, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare

Contribuția beneficiarului

Min. 10% din costul total al proiectului de investiții în numerar sau bunuri materiale

Min. de 25% din costul total al proiectului de investiții, în numerar sau bunuri materiale - doar pentru activități de prelucrare/ sortare/ calibrare/ ambalare/ etichetare

Min. 2% din costul total al proiectului de investiții, doar în numerar

Facilități

Livrările de mărfuri și servicii în cadrul acestui Proiect, excepție împrumutului acordat de către Bancă din resurselo proprii în cadrul cofinanțării componentei proiectului ”Tineri și femei antreprenori (TFA)”, cad sub incidența Hotărârii Guvernului (HG) nr. 246 din 08 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derularea, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte ", precum și a modificărilor și completărilor ulterioare care se operează la HG nr. 246

* Ex. 1: valoarea totală a sub - proiectului este de 1100000 MDL;

Contribuţia beneficiarului de 10% din valoarea totală a sub - proiectului =110 000 MDL.

Suma necesară a sub-împrumutului =990 000 MDL (1 100 000 - 110 000), din care 320 000 MDL grant oferit de IFAD,  maximală eligibilă a contractelor de achiziţii finanţate și 670 000 MDL – credit oferit din resursele proprii ale băncii.

 

* Ex. 2: valoarea totală a sub - proiectului este de 850 000 MDL;

Contribuţia beneficiarului de 10% din valoarea totală a sub - proiectului = 85 000 MDL.

Suma necesară a sub-împrumutului = 765 000 MDL, din care 306 000 MDL (40%) grant oferit de IFAD și 459 000 MDL – credit oferit din resursele proprii ale băncii

* Ex.1: valoarea totală a sub - proiectului este de 110 000 EUR;

Contribuţia beneficiarului de min. 10% din valoarea totală a sub - proiectului = 11 000 EUR.

Suma necesară a pachetului financiar necesar de finanțat = 99 000 EUR, eligibil 100% din resursle IFAD

 

* Ex. 2: valoarea totală a sub - proiectului este de 150 000 EUR;

Contribuţia beneficiarului de min. 10% din valoarea totală a sub - proiectului = 15 000 EUR.

Suma necesară a pachetului financiar necesar de finanțat = 135 000 EUR, din care 100 mii EUR din resursle IFAD și 35 mii EUR din alte surse (credit bancar, etc.)

* Ex.1: valoarea totală a sub - proiectului este de 330 000 MDL;

Contribuţia beneficiarului de min. 10% din valoarea totală a sub - proiectului = 33 000 MDL.

Suma necesară a pachetului financiar necesar de finanțat = 297 000 MDL, eligibil 100% din resursle IFAD

 

* Ex.2: valoarea totală a sub - proiectului este de 450 000 MDL;

Contribuţia beneficiarului de min. 10% din valoarea totală a sub - proiectului = 45 000 MDL.

Suma necesară a pachetului financiar necesar de finanțat = 405 000 MDL,  din care 300 mii MDL din resursle IFAD și 5 mii MDL din alte surse (credit bancar, etc.)

* Ex.1: valoarea totală a sub - proiectului este de 160 000 EUR;

Contribuţia beneficiarului de min. 2% din valoarea totală a sub - proiectului = 3 200 EUR.

Suma necesară a pachetului financiar necesar de finanțat = 156 800 EUR, eligibil 100%, din care 144 256 EUR din resursle IFAD și 12 544 EUR (8%) grant oferit de IFAD

 

* Ex.2: valoarea totală a sub - proiectului este de 275 000 EUR;

Contribuţia beneficiarului de 9.0909% din valoarea totală a sub - proiectului = 25 000 EUR.

Suma necesară a pachetului financiar necesar de finanțat = 250 000 EUR, eligibil 100%, din care 230 mii EUR din resursle IFAD și 20 mii EUR (8%) grant oferit de IFAD

 

1Porțiune de grant - 40% din pachetul financiar standard, max. 800 000 MDL (max. 320 000 MDL = 40 % * 800 000 MDL), porțiunea de credit – max. 680 000 MDL (1 000 000 MDL - 320 000 MDL)

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel . : (+373 ) 22 835 830, 22 835 830
Data actualizării: 25.08.2023