Operaţiuni valutare

Decontări în valută străină în practica internaţională
BC "COMERŢBANK" S.A. oferă clientelei posibilitatea efectuării decontărilor în valută straină, utilizînd ordinul de plată în valută straină, una din cele mai simple şi răspîndite forme în practica internaţională. Reţeaua largă de conturi corespondente asigură îndeplinirea ordinelor de plată în valute străine şi primirea lor în/din orice colţ al lumii, termenul de executie fiind redus.

 

Ordinul de plată în valută straină va conţine date despre:

 • plătitor,
 • suma valutei transferate (în cifre şi litere),
 • banca beneficiară (este important codul SWIFT şi IBAN),
 • banca intermediară (datele vor avea prioritate pentru termenul transferului)
 • beneficiar şi contul beneficiarului,
 • destinaţia plăţii (se va face referinţă la contractul de import şi marfă/serviciile achitate sau alt document).

Mijloacele în valută straină pot fi primite prin intermediul reţelei SWIFT ţi sînt înscrise în conturile curente pe parcursul zilei bancare. Termenul primirii transferurilor va fi legat nemijlocit de corectitudinea remiterii informaţiei către partenerul de afacere, a rechizitelor bancare şi inregistrarea lor la momentul semnării contractelor.

 

Pentru primirea transferului de peste hotare în cadrul decontărilor internaţionale este necesar ca partenerul să cunoască:

 • date despre beneficiar (denumirea deplină şi numărul de cont),
 • codul SWIFT al Băncii (CMTBMD2X),
 • banca corespondentă a BC "COMERŢBANK" S.A.,
 • numărul contului corespondent în evidenţele băncii corespondente.

 

Operaţiuni de schimb valutar 
Banca asigură efectuarea operaţiunilor de schimb valutar la prezentarea cererii care va conţine date despre:

 • solicitantul tranzacţiei (date client),
 • utilizarea valutei străine cumpărate (referinţă la contract/invoice alte documente),
 • valuta cumpărată,
 • valuta vîndută.

 

Cererea urmează a fi semnată de către client conform specimenelor de semnături prezentate în bancă şi să conţină amprenta ştampilei.

Cursurile de schimb valutar se stabilesc zilnic conform condiţiilor impuse de piaţă, dar pot fi modificate conform fluctuaţiilor pieţii.

Cursurile de schimb valutar pot fi negociate, în funcţie de suma tranzacţionată.

Operaţiuni de schimb valutar pot fi efectuate în regim "today", "tomorrow", "spot".

Adaugator la " Operatiuni de schimb valutar se va adauga".

 

În cazul cumpărării valutei străine cererea necesită indicarea:

 • scopul procurarii;
 • denumirea, numărul şi data documentelor din care rezultă necesitatea efectuării plaţii.

 

Documentele justificative se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative cu originalele acestora se autentifică de către persoana juridică rezidentă.

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 805, 839 839, fax: (+373 22) 839 840