Casete de valori

BC "COMERŢBANK" SA pune la dispoziția clienților, persoane fizice şi juridice spre închiriere, casete de valori pentru a păstra în deplina siguranţă obiecte de valoare.

 

 

În aceste casete se pot păstra orice bunuri care nu afectează siguranța activității bancare și/sau a căror depozitare, utilizare, comercializare nu presupune condiții speciale sau nu este interzisă prin dispoziţiile actelor normative în vigoare aplicabile, precum și orice bunuri care nu sunt supuse deprecierii sau degradării de orice fel. 

 

 

Preţul casetelor de valori variază în funcție de mărimea casetei închiriate (5 dimensiuni), preţ care poate fi consultat în Tarifele Băncii. Casetele mici sunt recomandate pentru păstrarea documentelor și a hârtiilor importante, bijuterii de valoare, iar casetele de valori de dimensiuni mari - pentru păstrarea de obiecte de artă sau alte obiecte mai voluminoase.

Caseta de valori poate fi deschisă cu doua chei, una aflată în posesia clientului, iar cealaltă în posesia Băncii. Accesul la caseta de valori nu se poate face decât în prezenţa ambilor parteneri - clientul și reprezentantul Băncii. Clientul are acces la o zona dedicată pentru consultarea conţinutului casetei de valori pe durata programului de lucru al Sediului central.

Procedura de închiriere a casetei de valori este următoarea:

  • Vă prezentaţi la Sediul central al Băncii, pe adresa: mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1 cu actul de identitate;
  • Încheiaţi Contractul de locaţiune a casetei de valori în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte;
  • La data semnării Contractului este necesar să:

- constituiţi o garanţie în sumă de 1200 MDL în vederea acoperirii cheltuielilor de înlocuire a cheii în cazul pierderii. Banca vă va restitui garanţia la data încetării sau rezilierii contractului, concomitent cu returnarea cheilor;

- să achitaţi taxa pentru închiriere a casetei în conformitate cu tarifele Băncii;

- să primiți de la reprezentantul Băncii o cheie de la caseta de valori repartizată.