Credit pentru investiții imobiliare

Visezi la casa ta? Cu noi o poți avea MAI SIMPLU!                                                                                                          PUBLIC

MAI AVANTAJOS

Suma - până la 2.2 mln lei

Rata dobânzii 11.10

Termen – până la 15 ani

 

MAI RAPID

Banca asigură un termen de examinare de doar 4 zile lucrătoare.

 

MAI EFICIENT

Plătește pentru propria casă și nu pentru chirie!

Alege cel MAI SIMPLU credit ipotecar de la COMERȚBANK!

Detalii despre condițiile de acordare a creditelor găsiți în tabelul de mai jos sau contactați-ne la numărul 022 022 113, 022 839 777.

 

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informației dezvăluite

Credit pentru investiții imobiliare.

Suma creditului (min/max)

Max. 2 200 000 lei

Termenul creditului (min/max)

Minim 12 luni

Maxim 180 luni

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobânzii / Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

Rata flotantă  

MDL - 11.10%;  

MDL - 13,10% - pentru creditele care au ca obiect bunuri imobile altele decât locative sau terenuri pentru construcția caselor de locuit individuale/ caselor de vacanță (vilă);

 (Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an, 366 de zile într-un an bisect)

Ex.1: (700 000 MDL, 120 luni, 11.10%) = 700 000 MDL*11.10%*30)/365 = 6386.30 lei (rata dobânzii pentru prima lună)                                                          

Ex. 2:  (500 000 MDL, 120 luni, 13,10%)= 500 000 MDL*13,10%*30)/365 = 5383.56 lei (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului (DAE):

11.67% (credit 600 000 MDL, 180 luni, rata dobânzii – 11.10%, anuități lunare);     

14.81% (credit 600 000 MDL, 180 luni, rata dobânzii – 13,10%, anuități lunare)

Alte plăţi care nu sânt incluse în rata dobânzii (minim/maxim)

200 MDL - comision de examinare a cererii de credit;

Comision de acordare a creditului: 0 %;

   Comision de administrare lunar calculat de la soldul creditului: 0 %

 

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Lunar, anuități.

Documentele necesare pentru obţinerea creditului*

 1. Cerere de acordare a creditului;
 2. Buletinul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 3. Suplimentar: documentele aferente imobilului ce se procură; documentele aferente construcției casei (autorizații; planul; etc.);
 4. Deviz de cheltuieli în cazul construcției, reparației/amenajării;
 5. Polița și contracte de asigurare a bunurilor imobile gajate.

   Banca poate solicita și alte documente după caz.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

 • ipoteca bunului imobil;
 • depozit-garanție;
 •  fidejusiune (după caz).

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

1 % - comision de rescadențare/prolongare.

1 % - comision de rambursare anticipată, cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă.

Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica până la rambursarea integrală

Rata flotantă a Dobânzii va fi modificată de Bancă de două ori pe an, în funcţie de modificarea Indicelui de Referinţă, astfel încât pentru fiecare Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 01 martie – 31 august  se va lua în considerare valoarea Indicelui de Referință de la data de 20 ianuarie a anului respectiv, iar pentru fiecare Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 01 septembrie – 28 februarie se va lua în considerare valoarea Indicelui de Referință de la data de 20 iulie  a anului respectiv.

Banca va informa debitorul despre modificarea ratei dobânzii cu 10 zile calendaristice înainte de data preconizată a intrării în  vigoare a ratei modificate prin: e-mail debitorului şi plasarea anunțului pe site-ul Băncii.

 

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependență de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel.: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747

Data ultimei actualizării – 01.09.2023