Credit ipotecar

Visezi la casa ta? Cu noi o poți avea MAI SIMPLU!                                                                                                          PUBLIC

MAI AVANTAJOS

Suma - până la 2 mln lei

Rata dobânzii 16.14

Termen – până la 15 ani

 

MAI RAPID

Banca asigură un termen de examinare de doar 4 zile lucrătoare.

 

MAI EFICIENT

Plătește pentru propria casă și nu pentru chirie!

Alege cel MAI SIMPLU credit ipotecar de la COMERȚBANK!

Detalii despre condițiile de acordare a creditelor găsiți în tabelul de mai jos sau contactați-ne la numărul 022 022 113, 022 839 777.

 

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informației dezvăluite

Credit ipotecar

Suma creditului (min/max)

Max. 2 000 000 lei

Termenul creditului (min/max)

Minim 12 luni

Maxim 180 luni

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobânzii / Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

Rata flotantă  

MDL - 16,14%;  

MDL - 16,64% - pentru creditele care au ca obiect bunuri imobile altele decât locative sau terenuri pentru construcția caselor de locuit individuale/ caselor de vacanță (vilă);

 (Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an, 366 de zile într-un an bisect)

Ex.1: (500 000 MDL, 120 luni, 16.14%) = 500 000 MDL*16,14%*30)/365 = 6632.88 lei (rata dobânzii pentru prima lună)                                                          

 Ex. 2: (700 000 MDL, 120 luni, 16.64%) = (700 000 MDL*16,64 %*30)/365 = 9573.70 lei (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului:

17.39% (credit 600 000 MDL, 180 luni, rata dobânzii – 16.14%, anuități lunare);     

17.97% (credit 600 000 MDL, 180 luni, rata dobânzii – 16.64%, anuități lunare)

Alte plăţi care nu sânt incluse în rata dobânzii (minim/maxim)

200 MDL - comision de examinare a cererii de credit;

Comision de acordare a creditului: 0 %;

   Comision de administrare lunar calculat de la soldul creditului: 0 %

 

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Anuități

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

  • Cererea de solicitare a creditului;
  • Buletinul de identitate (în original şi copia) a Debitorului potenţial;
  • Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
  • Suplimentar: documentele aferente imobilului ce se procură; documentele aferente construcției casei (autorizații; planul; etc.);
  • Deviz de cheltuieli în cazul construcției, reparației/amenajării;
  • Polița și contracte de asigurare a bunurilor imobile gajate.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

Imobil, cu obligativitatea prezentarii contractelor de asigurare

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

1 % - comision de rescadențare/prolongare

1 % - comision de rambursare anticipată

Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica până la rambursarea integrală

Rata flotantă a Dobânzii va fi modificată de Bancă de două ori pe an, în funcţie de modificarea Indicelui de Referinţă, astfel încât pentru fiecare Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 01 martie – 31 august  se va lua în considerare valoarea Indicelui de Referință de la data de 20 ianuarie a anului respectiv, iar pentru fiecare Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 01 septembrie – 28 februarie se va lua în considerare valoarea Indicelui de Referință de la data de 20 iulie  a anului respectiv.

Banca va informa debitorul despre modificarea ratei dobânzii cu 10 zile calendaristice înainte de data preconizată a intrării în  vigoare a ratei modificate prin: e-mail debitorului şi plasarea anunțului pe site-ul Băncii.

 

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependență de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

  • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833

Data ultimei actualizării – 01.03.2023