Credit AUTO

PUBLIC

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC "COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informației dezvăluite

Credit AUTO

Suma creditului (min/max)

Max. 800 000 lei

Termenul creditului (min/max)

Minim 12 luni

Maxim 60 luni

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobânzii / Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

Rata flotantă  - 18.14%

Formula de calculare a dobînzii: (Soldul creditului x Rata dobînzii x Numărul de zile)

/365 (zile în an) 

Ex. 1: (200 000 MDL, 60 luni, 18.14 %) =

 (200 000 MDL * 18.14 % *30)/365 = 2981.92 MDL

(rata dobânzii pentru prima lună)

Ex. 2 :(400 000 MDL, 60 luni, 18.14 %) = (400 000 MDL* 18.14%*30)/365 = 5963.84 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului: 19,75% (credit 500 000 MDL, 60 luni, anuități lunare)

Alte plăţi care nu sânt incluse în rata dobânzii (minim/maxim)

200 MDL - comision de examinare a cererii de credit;

Comision de acordare a creditului: 0 %;

Comision lunar de administrare calculat din suma inițială a creditului: 0 %

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Anuități

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

 1. Cererea de solicitare a creditului;
 2. Buletinul de identitate (în original şi copia) a Debitorului potenţial
 3. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său   și/sau  informații privind alte surse de venit;
 4. Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există);
 5. Documentele aferente autoturismului ce se procură (pașaport tehnic, contract preventiv, etc.);
 6. Deviz de cheltuieli în cazul importului autoturismului inclusiv cheltuieli de transport și devamare în RM;
 7. Polița și contracte de asigurare a bunurilor gajate.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

Gajul autoturismului ce va fi procurat, ipoteca bunurilor imobile, gajul a altor mijloace de transport cu vârsta până la 5 ani, cu obligativitatea prezentării contractelor de asigurare, gajul mijloacelor bănești în cont, după caz fidejusiunea soţului/soţiei.

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

1 % - comision de rescadențare/prolongare

1 % - comision de rambursare anticipată

0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întârziere (credit, dobânda şi comisioane)

Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica până la rambursarea integrală

Rata flotantă a Dobânzii va fi modificată de Bancă de două ori pe an, la data de 1 septembrie, în funcţie de indicele de referință în vigoare la 20 iulie, și corespunzător, la data de 1 martie, în funcție de indicele de referință în vigoare la 20 ianuarie. Nouă rata a dobânzii va intra în vigoare și va fi calculată în mărimea modificată începând cu datele respective.

Banca va informa debitorul despre modificarea ratei dobânzii cu 10 de zile înainte de modificare printr-o notificare scrisă expediată la adresa de e-mail a debitorului.

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependență de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833

Data ultimei actualizării – 01.03.2023