Credit RETAIL

PUBLIC

Comertbank propune persoanelor fizice – credit pentru necesităţi personale RETAIL.

Acest tip de credit este optim atunci cînd clientului este important să obţine creditul simplu şi rapid. Clientul poate solicita creditul avînd diferite venituri confirmate – salariul, venit din dividende, etc.

 

Scopul creditului nu este limitat. De exemplu, procurarea tehnicii de uz casnic, mobilei, covoarelor, bicicletei, tehnicii audio/video/foto, instrumentelor, echipamentului; plata contractului pentru studii; reparaţie; alte necesităţi personale.

 

Unul din principale avantaje al ofertei de creditare a COMERTBANK este examinarea cererii clientului şi acordarea creditului în cel mai scurt timp.

Pentru a solicita creditul clientul trebuie să completeze cererea şi să răspundă la întrebările din ancheta.

 

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credit RETAIL fără gaj

Suma creditului (min/max)

3 000 lei - 70 000 lei

Termenul creditului (min/max)

24 luni

Rata dobînzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobînzii

Rată fixă – 16.50%

Formula de calculare a dobînzii::
(Soldul creditului x Rata dobînzii x Numărul de zile)/365(zile în an) 

Ex. 1: (30 000 MDL, 12 luni, 16.5 %) = (30 000 MDL * 16.5 % *30)/365 = 406.85 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

Ex.2: (25 000 MDL, 12 luni, 16.5 %) = 25 000 MDL*16.5 %*30)/365 = 339.04 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata dobînzii (minim/maxim)

0 % - comision p/u acordarea creditului.

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Creditul este rambursat în tranşe egale la data contractului.

Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

17.73% (credit 30000 MDL, 24 luni, credit tras într-o suma totală, achitarea în rate egale, fără vacanţa)

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

 1. Cerere de acordare a creditului;
 2. Buletinul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 3. Lista persoanelor afiliate debitorului, persoană fizică (după caz);
 4. Formularul “Informații standard privind creditul pentru consumatori”;
 5. Chestionar de solicitare a creditului;
 6. Documente ce confirmă alte venituri, care nu sunt reflectate în baze de date a Biroului de credit și SFS (daca acestea se iau în calcul la determinarea sumei creditului);
 7. Documente pentru fidejusor, după caz.

Banca poate solicita și alte documente după caz.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

Fără asigurare / după caz, contract de gaj al mijloacelor bănești din conturile bancare depozit-garanție, contract de fidejusiune.

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întîrziere (credit, dobînda şi comisioane);

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel.: (+373) 22 835 836, 22 835 833
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747

Data actualizării: 01.03.2024