Credit pentru ODIHNĂ

PUBLIC

BC “COMERŢBANK” S.A. propune persoanelor fizice – credit pentru ODIHNĂ

Vreţi să mergeţi la odihnă? Acum puteţi s-o faceţi în credit!

  • Vreţi să duceţi copilul sau părinţii la mare?
  • Vreţi să vizitaţi capitalele Europene sau să plecaţi într-o croazieră?
  • Vreţi să trimiteţi copii la o tabără în Europa?
  • Prietenii vă invită la odihnă?

 

Vara este cel mai frumos anotimp pentru odihnă!!!

 

Unul din principale avantaje al ofertei de creditare a BC “COMERŢBANK” S.A. este eliberarea fară gaj pînă la 30 000 de lei în scopul odihnei.

 

Acest tip de credit este optim atunci cînd clientului este important să obţine creditul simplu şi rapid. Clientul poate solicita creditul avînd diferite venituri confirmate – salariul, venit din arenda, transferuri de bani de peste hotare, dividende, etc.

Pentru a solicita creditul clientul trebuie să completeze cererea şi să răspundă la întrebările din ancheta.

 

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credit pentru ODIHNĂ  fără gaj

Suma creditului (min/max)

3 000 lei - 30 000 lei

Termenul de credit are

Pînă la 24 luni

Rata dobânzii / Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

Rata fixă – 21.00 %

Rata dobânzii este fixă şi se calculează la numărul efectiv de zile de utilizare a creditului, precum şi de rata dobânzii reieşind din 365 zile în an (366 de zile într-un an bisect) . Dobânda se va plăti lunar la data încheierii contractului, a lunii ulterioare pentru luna precedentă şi la data de rambursare finală a Creditului.

 

Ex.1: (25 000 MDL, 12 luni, 21.0 %) = 25 000 MDL*21.0 %*30)/365 = 431.51 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)                                                        

 Ex. 2: (50 000 MDL, 12 luni, 21.0 %) = (50 000 MDL*21.0 %*30)/365 = 863.01 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului:

23.17 % (credit 50 000 MDL, 24 luni, credit tras într-o suma totală, achitarea în rate egale, fără vacanţa)​​

Comision de acordare

- Comision de acordare – 0 %.

- Comision de examinarea dosarului – 100 MDL.

Rambursarea Creditului

Creditul este rambursat în tranşe egale la data contractului

Perioada de graţie

Nu există

Rambursarea în avans

Rambursarea in avans este permisa oricând după încheierea contractului

Beneficiarii creditului

- Cetăţeni ai Republicii Moldova şi rezidenţi în Moldova

- Angajaţi

Notă: Nu se accepta angajaţi de la unităţile in curs de lichidare, faliment;

- Vârsta de la 18 până la 57/62 ani (femei/barbati) ( creditul urmează a fi rambursat până la atingerea 57/62 ani)

- Trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 6 luni consecutive la actualul loc de muncă;

- Trebuie să fie angajat pe perioada nedeterminată sau cel puţin egală cu termenul de creditare.

Documentele necesare pentru obţinerea creditului*

1. Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului, obligaţia de rambursare a creditului 
2. Informaţie privind persoane afiliate 
3. Buletinul de identitate (în original şi copia) a Debitorului potenţial;
4. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său; 
5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6. Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului potenţial (după caz);
8. Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

În cazul cînd persoana este căsătorită:

- Fidejusiunea soţului/soţiei

În cazul cînd persoana nu este casătorită şi locuieşte cu părinţi:

- Fidejusiunea părinţelor/altei persoane

Fidejusor obligatoriu prezinta permisiunea de a verifica in biroul de credit. Manager verifica daca fidejusor nu are alte credite contractate.

Salariul (cu exepţia plaţilor/îndemnizaţiilor sociale) soţiei/soţului se iau în calcul cu 50%.

Salariul mamei/tatei se ia în calcul cu 50% numai în cazul cînd Debitor locuieşte cu dînşii.

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întîrziere (credit, dobînda şi comisioane).

Condiţiile în care rata dobînzii se poate modifica pînă la rambursarea integrală

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobînzii pînă la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

  • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833

Data actualizării: 01.12.2022