INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ACŢIONARI

  INFORMAŢIA

cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat

şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor

la beneficiarii efectivi

Nr.
crt.

Deţinătorii direcţi ai cotelor substanţiale

Beneficiarii efectivi ai
cotelor substanţiale

Numele, prenumele/
Denumirea acţionarilor

Ţara de reşedinţă

Numărul
grupului*

Cota de
participare,
%

Dreptul
de vot, %

Numele, prenumele
beneficiarilor efectivi

Ţara de reşedinţă

 1

 

ACF Corporate Finance Consulting  AG

AUT

1

81,18

81,18

Vitalii Razdobarin

Federaţia Rusă

Miry Budagov

Israel

 2

Vitaly Razdobarin

RUS

1

18,82

18,82

Vitalii Razdobarin

Federaţia Rusă

NOTĂ: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor.

* La această categorie se indică numărul grupului (1, 2, 3 - n) conform anexei nr.10 compartiment “Modul de întocmire a Raportului privind acţionarii băncii” la Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale.

 

Preşedinte Comitetului de conducere                                                                                                                                               

Serghei CARTAŞOV

 

L.Ş.

 

Data perfectării 02.01.2020