Noutățile băncii
În atenția clienților Comertbank
01.08.2016

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință că din data de 01.08.2016 au întrat în vigoare modificările operate la  Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08.2013.

Respectiv, vă informăm că ordinul de plată/mesajul SWIFT aferent transferului recepționat de bancă trebuie să conţină pe lângă elementele obligatorii necesare executării ordinul de plată următoarea informaţie cu privire la plătitor:

  1. denumirea/numele şi prenumele;
  2. codul IBAN;
  3. adresa/codul fiscal (IDNO/IDNP)/ data şi locul naşterii (cu excepţia ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit în monedă naţională, unde includerea elementului „codul fiscal” este obligatorie, în cazul în care plătitorul deţine codul fiscal).

În cazul în care Banca constată că informaţiile cu privire la plătitor furnizate conform punctelor enumerate mai sus lipsesc sau sunt incomplete, Banca respinge transferul sau solicită informaţii complete cu privire la plătitor.

Rugăm să informați partenerii Dvs. cu privire la modificările în legislația RM.