Noutățile băncii
Comerțbank și IFAD - 4 ani de cooperare în beneficiul agriculturii Moldovei
10.08.2016

Din 2012, când Comerțbank a încheiat un parteneriat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în baza resurselor fondului banca a furnizat proiectelor investiționale și de afaceri ale clienților săi, credite în valoare totală de circa 7 milioane de lei.

Majoritatea acestor proiecte au fost orientate spre achiziționarea de material săditor pentru plantațiile de culturi perene, materiale si echipamente pentru depozite frigorifice, precum și utilaje de economisire a resurselor agricole. În acest ultim caz, o parte semnificativă a proiectelor de investiții sunt puse în aplicare de tineri fermieri și includ o componentă de grant.

Comerțbank este una dintre cele 4 bănci din Moldova, care colaborează strâns cu instituțiile financiare internaționale, și are un șir de linii deschise pentru finanțarea diverselor sfere de activitate ale clienților, care permite oferirea unor produse competitive (PAC, Livada Moldovei, Filiera vinului).

Comerțbank – o bancă comercială universală, cu o istorie de 25 de ani. Banca oferă o gamă completă de servicii financiare și produse high-tech pentru persoane fizice și juridice. Activele Comerțbank la 30 iunie in 2016 au constituit 1.080 mln lei. Capitalul autorizat s-a ridicat la 147 mln lei. Capitalul normativ total aproximativ 262 mln, iar portofoliul de credite al băncii s-a ridicat la circa 436,5 mln lei. Portofoliul de depozite al băncii a constituit circa 695.9 mln lei. Raportul actual de lichiditate constituie 58,83% (standard ≥20%) - în întregul sistem de 44,83% (la 31.05.2016).