Noutățile băncii
COMERTBANK participă activ la modernizarea sectorului vinicol al Moldovei
26.08.2016

Beneficiarii programului – viticultorii, vinificatori și partenerii lor din industriile conexe – împrumuturile pentru modernizarea bazei agro-industriale sunt alocate timp de 10 ani, cu o perioadă de grație de până la 4 ani. Creditele pot fi furnizate atât în euro, cât și în lei moldovenești (surse regenerabile). Suma minimă a împrumutului - 25 de mii de euro (sau echivalentul în moneda națională), maxim. - 5 milioane de euro. Programul de finanțare Filiera Vinului este implementat de Banca Europeană de Investiții. Dezvoltarea efectivă a debitorilor de fonduri în cadrul programului a început în 2012,.

Pana in prezent, dintr-un buget total de program de 75 de milioane de lei, BEI a aprobat împrumuturi de mai mult de 33 de milioane de euro pentru 30 proiecte de investiții. Comerțbank este implicat în programul Filiera Vinului de la începutul anului 2016.

Comerțbank este una dintre cele 4 bănci din Moldova, care colaborează strâns cu instituțiile financiare internaționale, și are un șir de linii deschise pentru finanțarea diverselor sfere de activitate ale clienților, care permite oferirea unor produse competitive  (PAC, Livada Moldovei, Filiera vinului).

Comerțbank – o bancă comercială universală, cu o istorie de 25 de ani. Banca oferă o gamă completă de servicii financiare și produse high-tech pentru persoane fizice și juridice. Activele Comerțbank la 30 iunie in 2016 au constituit 1.080 mln lei. Capitalul autorizat s-a ridicat la 147 mln lei. Capitalul normativ total aproximativ 262 mln., iar portofoliul de credite al băncii s-a ridicat la circa 436,5 mln lei. Portofoliul de depozite al băncii a constituit circa 695.9 mln lei. Raportul actual de lichiditate constituie 58,83% (standard ≥20%) - în întregul sistem de 44,83% (la 31.05.2016).