Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
06.02.2018

AVIZ                                                 

Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A. vă informează, că pentru data de 05 martie 2018, ora 1300, a fost convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

AGA este convocată din iniţiativa Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii AGA: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii  AGA: B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la determinarea componenței consiliului, alegerea membrilor consiliului și stabilirea remunerației lor.
  2. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne.

        Lista acţionarilor cu drept de participare la AGA  va fi întocmită la data de evidenţă 01 februarie 2018.

Materialele ordinii de zi a AGA vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 20 februarie 2018 (luni – vineri) între orele 10.00-13.00 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la AGA va avea loc la data de 05 martie 2018, începînd cu orele 1200 şi pînă la 1250,  la sediul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi  participare la AGA vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.

Serghei CARTAŞOV
Preşedinte al Comitetului de conducere
B.C. „COMERŢBANK”S.A.