Noutățile băncii
AVIZ
12.03.2018

Pe data de 05 martie 2018 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor B.C. „COMERŢANK”S.A., cu ordinea de zi:

  • Cu privire la determinarea componenței consiliului, alegerea membrilor consiliului și stabilirea remunerației lor.
  • Cu privire la aprobarea unor acte normative interne.”

La adunare a fost ales Consiliul B.C. „COMERŢANK”S.A. în componența a 5 membri, pentru un termen de 4 ani, care-și va începe activitatea din momentul aprobării noilor membri aleși de către Banca Națională a Moldovei.

De asemenea adunarea acționarilor a aprobat  Statutul B.C. ”COMERȚBANK”S.A. (în redacție nouă) și Regulamentul adunării generale a acționarilor B.C. „COMERŢANK”S.A.

 

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.