Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
27.03.2018

Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A. Vă informează, că pentru data de 23 aprilie 2018, ora 1300, a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Adunarea generală este convocată din iniţiativa Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii adunării generale: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii  adunării generale adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2017. 
  2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2017.
  3. Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori a B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2017.
  4. Cu privire la Raportul organizaţiei de audit independentă pentru anul 2017.
  5. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  6. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2017 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2018.
  7. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A..

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acţionarilor B.C.”COMERŢBANK” S.A. va fi întocmită la data de evidenţă 21 martie 2018.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 12 aprilie 2018 (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 23 aprilie 2018, începând cu orele 1200 şi până la 1250,  la sediul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi  participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.