Noutățile băncii
AVIZ
08.05.2019

Pe data de 25.04.2019 a avut loc Adunarea generală ordinară  anuală a acţionarilor B.C. „COMERŢANK”S.A.

La Adunarea generală de către acţionari au fost  aprobate dările de seamă pentru anul 2018  a Consiliului şi Comitetului de conducere a băncii, raportul societății de audit independente  «BDO Audit&Consulting»S.R.L., precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK”SA pentru anul 2018, cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale. 

Acţionarii băncii, de asemenea, au hotărât de a repartiza profitul obţinut în anul 2018, după cum urmează: 5 % din profitul net a-l defalca pentru majorarea capitalului de rezervă, 95 % din profitul net, a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERŢBANK”S.A. Au fost stabilite normativele repartizării profitului net al anului 2019.

Conform hotărârii primite de Adunarea generală, auditul ordinar  al B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2019 va fi efectuat de societatea de audit «BDO Audit&Consulting»S.R.L.

La Adunarea generală au fost aprobate modificări în Statutul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Regulamentul Adunării generale a acţionarilor B.C. „COMERŢBANK”S.A. şi în Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK”S.A., pentru aducerea lor în concordanţă cu modificările operate în legislaţia în vigoare.

 

 

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.