Noutățile băncii
Un program nou de creditareUn program nou de creditare a businessnes-ului de la Comerțbank
04.05.2015

În cadrul unui parteneriat cu Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova, Comerțbank prezintă un nou program de susținere și dezvoltare a business-ului: Proiectul de amelioare a competitivității, faza II (PAC 2).

Programul este prevăzut finanțării proiectelor investiționale și capitalului circulant a întreprinderilor din toate sectoarele economiei naționale, orientate spre export, în scopul creșterii economice durabile.

Comertbank acordă o atenție specială finanțării afecerilor mici și mijlocii. Prin intermediul acestui proiect, banca vine să lărgească accesul la resursele de creditare pentru antreprenorii moldoveni, al căror activitate de afaceri este direcționată în domeniul exporturilor, și care își dezvoltă afacerea în mod activ, în ultimii 2 ani, cel puțin.

Prin intermediul proiectului PAC 2, clienții au posibilitatea să acceseze fonduri creditare la condiții avantajoase: suma maximă a creditului pentru o companie sau un grup de companii este de până la 800 000 dolari SUA (echivalentul în lei) pentru proiectele investiționale, și până la 500 000 dolari SUA (echivalentul în lei) pentru finanțarea capitalului circulant. Creditele se acordă pe termen de 8 ani pentru proiecte investiționale, și 4 ani – cele pentru capital circulant.

În procesul de stabilire a parteneriatului dintre Comerțbank, Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova, reprezentanții Băncii Mondiale au analizat detaliat politicile interne ale băncii, corectitudinea procedurilor de creditare a afacerilor mici și mijlocii, dinamica indicatorilor financiari atinși de bancă, obiectivele de dezvoltare strategică a băncii, precum și elaborarea de noi produse și servicii pentru clienți, în vederea stimulării un mediu favorabil de dezvolate a IMM-urilor din RM.

Totodată Comerțbank conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a oferi condiţii avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale din liniile RISP, FIDA, Kfw, Filierea du vin, PAC I, Compact.