Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
29.06.2020

Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A. Vă informează, că pentru data de 28 iulie 2020, ora 1200, a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Adunarea generală este convocată din iniţiativa Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii adunării generale: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii  adunării generale adresa: Federaţia Rusă,  or. Moscova, str. Moldavskaya 5.

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2019. 
  2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2019.
  3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2019.
  4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2020 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2019 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2020.

6. Cu privire la alegerea unor membri în Consiliul B.C.„COMERŢBANK” S.A. şi remuneraţia Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A..

  1. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acţionarilor B.C.”COMERŢBANK” S.A. va fi întocmită la data de evidenţă 26 iunie 2020.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 06 iulie 2020 (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 28 iulie 2020, începând cu orele 1130 şi până la 1150 pe adresa Federaţia Rusă,  or. Moscova, str. Moldavskaya 5..

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.