Noutățile băncii
Stimate client BC „COMERȚBANK” SA,
21.07.2020

Vă informăm că datele bancare actualizate ale băncilor corespondente ale  BC „COMERȚBANK” SA vor intra în vigoare începând cu data de 01 august 2020.

Vă atragem atenția asupra necesității de a informa partenerii Dvs. care trimit mijloacele bănești  în dolari SUA și în EURO in adresa Dvs.

Pentru mai multe detalii, contactați ofițerii Sectiei Operațiuni Financiare Bancare care vă deservesc conturile Dvs.