Noutățile băncii
AVIZ
09.09.2020

Prin prezentul Banca Comercială ”COMERȚBANK”S.A. informează că Raportul semestrial al B.C. ”COMERȚBANK”S.A. pentru I sem. an. 2020  (perioada 01.01-30.06.2020) este disponibil persoanelor interesate pe pagina web: www.comertbank.md și pe pagina web a mecanismului oficial de stocare a informației www.emitent-msi.market.md.