Noutățile băncii
AVIZ Referitor la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente
30.12.2020

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În contextul modificării respective, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Vă atragem atenția, că potrivit prevederilor legii sus menționate, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente, calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2021.

Exemplu de calcul a dobânzii și a sumei impozitului aici.