Noutățile băncii
În atenția clienților COMERTBANK, persoane fizice
19.02.2021

Stimaţi clienţi,

În conformitate cu prevederile contractului de credit al creditului  „Ipotecar” (pct.2.3), Vă informăm că din data de 01.03.2021 se modifică rata dobânzii la creditele de tip  „Ipotecar” acordate în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020 și va constitui 6.56%, iar pentru creditele acordate până la data de 31.08.2018  și cele acordate începând cu data de 01.09.2020 va constitui 7.06%. Totodată se modifică și rata dobânzii la credite ipotecare acordate începând cu 10.11.2020, care au ca obiect bunuri imobile altele decât locative sau terenuri pentru construcția caselor de locuit individuale /caselor de vacanță (vilă), și va constitui 7,56%.

Indicele de referință la data de 20 ianuarie 2021 a constituit 4,56%.