Noutățile băncii
AVIZ Acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.
19.03.2021

Prin prezentul Banca Comercială ”COMERŢBANK” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 1/1,  vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține în formă mixtă, după cum urmează:
Data și ora adunării generale: 23 aprilie 2021, ora 12:00 
Locul ţinerii  adunării generale: B.C. ”COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2020. 
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.
3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2020.
4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2021 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. "COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2021.
6. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și remunerația Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în  perioada 2021-2022.
8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A. din 23.04.2021 va fi întocmită la data de 18 martie 2021.
Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 12 aprilie 2021 (luni – vineri) între orele 14:00-17:00 pe adresa B.C. ”COMERŢBANK” S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.
Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 23 aprilie 2021, începând cu orele 11:15 şi până la 11:50,  la sediul B.C. ”COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.
Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului  B.C. ”COMERŢBANK”S.A. sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.
Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA din 23.04.2021, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Serghei Cartaşov
Preşedintele Comitetului de conducere
B.C. ”COMERŢBANK” S.A.