Noutățile băncii
AVIZ
30.04.2021

Pe data de 23.04.2021 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. ”COMERŢANK” S.A.
La AGA de către acţionari au fost aprobate dările de seamă ale organului de conducere al băncii, societății de audit «BDO Audit&Consulting»S.R.L., precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC ”COMERŢBANK” SA în anul 2020, cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale.  
În cadrul adunării, acţionarii au examinat chestiunea privind repartizarea profitului net obţinut în anul 2020 și au distribuit 5% din acesta pentru majorarea capitalului de rezervă, restul profitului nefiind distribuit, au stabilit normativele de repartizare a profitului net ce va fi obținut de B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2021. 
Conform hotărârii primite de Adunarea generală ”BDO Audit&Consulting” S.R.L. va realiza auditul ordinar  al B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2021.
La Adunarea generală s-au aprobat modificări în Statutul B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și în Regulamentul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în redacție nouă.
În cadrul AGA s-a ales rezerva Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A., precum și a fost aprobată remunerația membrilor consiliului pentru activitatea exercitată.
Acționarii au decis de a ține în perioada de până la următoarea adunare ordinară anuală de a ține adunările acționarilor prin intermediul mijloacelor electronice, la necesitate.

Comitetul de conducere B.C. ”COMERŢBANK” S.A.