Noutățile băncii
AVIZ
03.05.2022

Prin prezentul Banca Comercială ”COMERȚBANK” S.A. informează că Raportul anual al B.C. ”COMERȚBANK” S.A. pentru an. 2021  (perioada 01.01-31.12.2021) este disponibil persoanelor interesate pe pagina web: www.comertbank.md și pe pagina web a mecanismului oficial de stocare a informației www.emitent-msi.market.md.