Noutățile băncii
AVIZ
11.05.2022

   Pe data de 28.04.2022 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. ”COMERŢANK” S.A.
   La AGA de către acționari au fost aprobate dările de seamă ale organului de conducere al băncii, societății de audit «BDO Audit&Consulting» S.R.L., precum și Raportul anual privind rezultatele activității BC ”COMERŢBANK” SA în anul 2021, cu care publicul poate lua cunoștință la sediul băncii și subdiviziunilor sale.
   În cadrul adunării, acționarii au examinat chestiunea privind repartizarea profitului  net obținut în anul 2021 și au distribuit 5 % din acesta pentru majorarea capitalului de rezervă, restul profitului nefiind distribuit, au stabilit normativele de repartizare a profitului net ce va fi obținut de B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2022.
   Conform hotărârii primite de Adunarea generală «Moore Stephens KSC» S.R.L. va realiza auditul ordinar al B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2022.
   La Adunarea generală s-au aprobat modificări în Statutul B.C. ”COMERŢBANK” S.A., în Regulamentul AGA B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și s-a aprobat Regulamentul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în redacție nouă.
   În cadrul AGA a fost aprobată remunerația membrilor consiliului pentru activitatea exercitată.
   Acționarii au decis de a ține în perioada de până la următoarea adunare ordinară anuală adunările acționarilor prin intermediul mijloacelor electronice, la necesitate.

Comitetul de conducere B.C. ”COMERŢBANK” S.A.

Președintele Comitetului de conducere
S. Cartașov