Noutățile băncii
Banca Comercială “COMERŢBANK”S.A. INFORMAŢIE privind tranzacţia cu conflict de interese conform art. 86 din Legea 1134/02.04.1997
14.09.2015

Descrierea şi valoarea tranzacţiei cu conflict de interese:

plasamente interbancare în valoarea de  1 000 000,0 USD

Descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese:

deţinerea funcţiei de membru al organelor de conducere împuternicite să aprobe tranzacţia

Bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacţiei cu conflict de interese:

Mijloace băneşti

Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia:

Yury BLINOV

Cota acţiunilor cu drept de vot deţinută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei şi/sau de persoanele afiliate ale acesteia :

2,18 %