Noutățile băncii
AVIZ Referitor la impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente
05.01.2023

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 356 din 29.12.2022, a fost modificat art.90(1) din Codul fiscal al Republicii Moldova.

În contextul modificării respective, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 7% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Vă atragem atenția, că potrivit prevederilor legii sus menționate, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente, calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2023.

Pentru detalii, apelați Call-Centru: 022 839 777 / 022 839 807.