Noutățile băncii
Utilizarea codurilor IBAN pentru plățile în MDL începând cu 1 ianuarie 2016
03.12.2015

Stimați Clienți,

Banca Comercială „COMERTBANK” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Conceptul privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.138 din 24.07.2014,  băncile licenţiate din R.M. sunt obligate să aplice codul IBAN* (International Bank Account Number) pentru efectuarea transferurilor naţionale în moneda națională începând cu 1 ianuarie 2016.

La executarea/recepţionarea transferurilor în monedă naţională, care implică utilizarea ordinului de plată, băncile vor genera şi utiliza în loc de numărul contului (cont curent, cont de card, cont de depozit, etc,) codul IBAN*. Modificările date vor asigura creșterea vitezei de efectuare a transferurilor și diminuarea erorilor.

În vederea conformării cu cerinţele legislative, BC "COMERŢBANK" SA generează şi utilizează pentru conturile Dvs în MDL coduri IBAN, care pot fi aflate la ghişeele Băncii. Pentru evitarea unor riscuri de neefectuare în termen a decontărilor sunteţi rugaţi ca până pe 01.01.2016 să informaţi partenerii Dvs. de afaceri despre codul/codurile IBAN, care vor trebui să-l indice în mod obligatoriu la efectuarea transferului în monedă naţională, în loc de contul curent.

Pentru a afla codul Dvs IBAN, Vă puteţi adresa:

  1. Persoanele fizice, care beneficiază de/efectuează transferuri în conturile curente şi de depozit, vor putea obține codul IBAN în subdiviziunile în care se deservesc;
  2. Persoanele fizice, care beneficiază de/efectuează transferuri în conturile de card, vor putea obține codul IBAN în Sediul central al băncii, Serviciul Clipri;
  3. Persoanele juridice, care beneficiază de/efectuează transferuri în monedă naţională vor putea obţine codul IBAN în subdiviziunile în care se deservesc.

*IBAN (International Bank Account Number) – standard internaţional a numărului de cont bancar, elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare şi Comitetul European al standardelor bancare. IBAN – este numărul contului internaţional al beneficiarului de bani.

ADMINISTRAŢIA BĂNCII