Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
16.03.2023

AVIZ

Stimați acționari!

Prin prezentul Banca Comercială ”COMERȚBANK”S.A. informează că conform art. 51 din Legea Republicii Moldova nr. 202/2017 și p. 61 din Regulamentul BNM nr. 127/2013 deţinătorii direcţi şi indirecţi de deţineri calificate în capitalul băncii, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora anual, în termen de până la 30 aprilie, trebui să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei informațiile conform anexei nr.41 din respectivul regulament, precum şi informațiile conform anexei nr. 1 sau, după caz, anexa nr. 2 din Regulamentul BNM nr. 130/2013.

Informațiile și actele respective se vor remite Băncii Naționale a Moldovei conform rechizitelor de contact dezvăluite pe pagina web www.bnm.md (https://www.bnm.md/en/content/contacts).

Totodată deţinătorii direcţi şi indirecţi de deţineri calificate în capitalul băncii, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora anual trebuie să prezinte nemijlocit Băncii Comercială ”COMERȚBANK”S.A. informațiile conform anexei nr. 1 din Regulamentul BNM nr. 322/2018.

B.C. ”COMERȚBANK”S.A.