Noutățile băncii
AVIZ
28.04.2023

Pe data de 27.04.2023 a avut loc Adunarea generală ordinară  anuală a acţionarilor B.C. „COMERŢANK” S.A.

La AGA de către acţionari au fost  aprobate dările de seamă ale organului de conducere al băncii, societății de audit «Moore Stephens KSC» S.R.L., precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK” SA în anul 2022, cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale. 

În cadrul Adunării generale, acţionarii au examinat chestiunea privind repartizarea profituluinet obţinut în anul 2022 și au distribuit 5% din acesta pentru majorarea capitalului de rezervă, restul profitului nefiind distribuit, au stabilit normativele de repartizare a profitului net ce va fi obținut de B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2023.

Conform hotărârii primite de Adunarea generală «Moore Stephens KSC»S.R.L. va realiza auditul ordinar al B.C. „COMERŢBANK” S.A. în anul 2023.

La Adunarea generală s-au aprobat modificări în Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A.

În cadrul AGA a fost aprobată remunerația membrilor consiliului pentru activitatea exercitată.

Acționarii au decis de a ține în perioada de până la următoarea adunare ordinară anuală adunările acționarilor prin intermediul mijloacelor electronice, la necesitate.

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK” S.A.