Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
17.05.2024

AVIZ

 

MODIFICĂRI  PRIVIND
DEZVALUIREA INFORMAȚIILOR
stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. ”COMERȚBANK”S.A. din 21 mai 2024

Banca Comercială ”COMERȚBANK”S.A. informează despre modificările intervenite în informațiile dezvăluite conform art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 referitoarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. ”COMERȚBANK”S.A. din 21 mai 2024, după cum urmează.

Având în vedere Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 129 din 15.05.2024 privind aprobarea prealabilă de distribuire de capital, proiectul propus acționarilor pentru chestiunea ordinii de zi ”5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2023 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2024” a adunării,  se expune în redacția:

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2023 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2024.

5.1. A distribui profitul net în sumă 8 748 573,0 MDL obţinut de B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2023, după cum urmează:

a) suma de 450 000,0 MDL a o repartiza pentru majorarea capitalului de rezervă al B.C. „COMERŢBANK”S.A.;
b) suma de 6 174 000,0 MDL din profitul net al anului 2023 a o repartiza pentru plata dividendelor, conform p. 5.2.;
c) restul profitului de 2 124 573,0 MDL nu se distribuie şi se repartizează în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERŢBANK”S.A. şi formareaaltor rezerve stabilite de legislaţia în vigoare.

5.2. A plăti acţionarilor B.C. „COMERŢBANK”S.A. dividende anuale pentru anul 2023 în sumă de 6 174 000,0 MDL după cum urmează:

a) data la care este întocmită lista acţionarilor care au dreptul să primească dividende: 21 mai 2024;
b) cuantumul dividendelor pe o acţiune de fiecare clasă aflată în circulaţie: 21,0 MDL per acţiune;
c) forma de plată a dividendelor: cu mijloace băneşti, transfer la contul bancar;
d) termenul de plată a dividendelor: 1 lună din data de 21 mai 2024.

5.3. A stabili următoarele normative de repartizare a profitului net al B.C. „COMERŢBANK”S.A. pentru anul 2024: 5 % din profitul net, a defalca pentru majorarea capitalului de rezervă a B.C. „COMERŢBANK”S.A., 95 % din profitul net, a-l repartiza pentru plata de dividende şi în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERŢBANK”S.A., conform cotelor ce vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.

B.C. „COMERŢBANK”S.A.
Comitetul de conducere
17 mai 2024.